ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015979 กฎหมายว่าด้วยโรงแรมronnapob@hotmail.com30 มกราคม 2549

  คำถาม
  กฎหมายว่าด้วยโรงแรม

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

          ขอเรียนถามกรณี พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 66 บัญญัติว่า "บรรดากฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ"

  หากพ้นหนึ่งปี ยังไม่ออกกฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ออกมาจะถือว่า กฎกระทรวง คำสั่งหรือประกาศตามกฎหมายเดิม (พรบ.โรงแรม พ.ศ.2478) สิ้นผลไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ อย่างไร

  ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

  คำตอบ

  เรียน Ronnapob

           ตามหลักที่ถือกันมานั้นถือว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ทางราชการต้องทำการใดภายในเวลาที่กำหนด เป็นการกำหนดเพื่อการเร่งรัด  การไม่ได้ทำภายในเวลาที่กำหนด ไม่ได้ส่งผลให้การที่ได้ทำ ภายหลังจากเวลานั้น กลายเป็นเสียไป   แต่ศาลปกครองจะยังยึดหลักดังกล่าวอยู่หรือไม่ ยังไม่มีใครบอกได้   อย่างไรก็ตามกรณีตามกฎหมายโรงแรมนั้น มีข้อน่าคิดว่า ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว อาจแปลในนัยว่า เป็นการเร่งรัดให้ออกกฎกระทรวงใหม่  หรือแปลในนัยว่า เป็นระยะเวลาสูงสุดของการใช้กฎกระทรวงฉบับเก่าก็ได้  ถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบทำกฎกระทรวงเสียให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ถูกใช้บังคับ ก็น่าจะลองหยิบประเด็นในนัยหลังนี้สู้คดี

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มกราคม 2549