ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015831 กักขังกิรณา 0514 มกราคม 2549

  คำถาม
  กักขัง

  กราบเรียน  อาจารย์มีชัยที่เคารพ

           ขออนุญาตกราบเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติม  หนูเป็นผู้ป่วย และจำเลย หมิ่นประมาทแพทย์ผู้ทำการรักษา  ศาลอุทธรณ์ท่านสั่งลงโทษ กักข้ง 2 เดือน  ตามมาตรา 24 วรรคแรก  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ.2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "มาตรา 24 ผู้ใดต้องโทษ กักขัง ให้กักต้วไว้ในสถานที่กักข้ง ซึ่งกำหนดไว้ อันมิใช่เรือนจำ สถานีตำรวจ หรือสถานที่ควบคุม ผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน" โดยให้ใช้บังค้บเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ว้นที่ 9 มกราคม 2549  กรณีของหนูกำหนดรับโทษ คือว้นที่ 27 ม.ค.2549  และในทางปฎิบัติ ราชทัณฑ์ที่จังหวัดที่อยู่ กำหนดให้ไปอยู่ที่เรือนจำอำเภอ  กรณีนี้ จะถือว่า ได้รับการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่  เพราะปัจจุบันหนูก็เป็นผู้ป่วย ที่ต้องพบแพทย์และใช้ยาเป็นประจำ  และหนูสามารถฎีกา ขอความเมตตาจากศาลฎีกา ได้หรือไม่  กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณกิรณา05

         ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เช่นว่า ข้อความที่กล่าวหาเขานั้น เป็นหมิ่นประมาทหรือไม่ ก็อาจฎีกาได้ แต่จะฎีกาขอลดหย่อนโทษไม่ได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 มกราคม 2549