ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015526 บทเฉพาะกาลbank17555@hotmail.com30 พฤศจิกายน 2548

  คำถาม
  บทเฉพาะกาล

  เรียน อาจารย์มีชัย

  ขอเรียนถามอาจารย์กรณีบทเฉพาะกาลใน พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา ๖๓  วรรคสอง ได้บัญญัติให้ว่า "ในกรณีที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๓ กำหนดให้โรงแรมต้องมีสถานที่จอดรถเพียงพอสอดคล้องกับจำนวนห้องพัก หรือกำหนดมิให้โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ใดก็ตาม ในกรณีนี้มิให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้บังคับกับโรงแรมตามวรรคหนึ่ง" ถามว่าในขณะที่ยังไม่มีกฎกระทรวง
  ดังกล่าวหรือกฎกระทรวงยังไม่แล้วเสร็จ..เงื่อนไขเกี่ยวกับที่จอดรถหรือสถานที่ตั้งโรงแรมดังกล่าวไม่นำมาใช้ก่อนเลยได้หรือไม่ หรือต้องรอให้มีกฎกระทรวงดังกล่าวออกมาก่อนจึงจะมีผล

  ขอบคุณครับ

   

  คำตอบ

  เรียน bank

        บทเฉพาะกาลนั้นมีไว้สำหรับกรณีที่มีการออกหลักเกณฑ์ขึ้นในภายหลัง และหลักเกณฑ์นั้นทำให้โรงแรมที่มีอยู่เดิมกลายเป็นผิดกฎหมาย เขาก็ยกเว้นให้โดยไม่นำกฎกระทรวงนั้นมาใช้ กับโรงแรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว   ดังนั้น โรงแรมที่ตั้งอยู่ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงของเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่สร้างโรงแรมนั้นขึ้นมา

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 พฤศจิกายน 2548