ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • เรียกค่าไถ่
  •  
  • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
  •  
  • ข้าราชการกับธุรกิจ
  •  
  • การหนีทหาร
  •  
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    015509 สามารถฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่พนาย28 พฤศจิกายน 2548

    คำถาม
    สามารถฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่
    ไม่ทราบว่าประชาชนสามารถฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารแก้ไขบางมาตราในพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่ หากเห็นว่าพระราชกฤษฎีในมาตราดังกล่าวไม่เป็นธรรม และหากฟ้องได้ควรระบุผู้ถูกฟ้องเป็นใคร เพื่อให้เกิดการแก้ไขให้เป็นธรรมและเหมาะสม
    คำตอบ

         ถ้าพระราชกฤษฎีกานั้นมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ฟ้องโดยตรง และเห็นว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็สามารถฟ้องได้  แต่จะฟ้องเพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมเฉย ๆ ไม่ได้

     

     


    มีชัย ฤชุพันธุ์
    28 พฤศจิกายน 2548