ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015446 การครบเกษีนณอายุระชา19 พฤศจิกายน 2548

  คำถาม
  การครบเกษีนณอายุ

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย ครับ

   ในกฎระเบียบของบริษัทฯเกี่ยวกับเรื่องการลาออกจากงาน  มีข้อหนึ่งเขียนไว้ว่า "พนักงานจะเกษียณอายุการทำงานเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์" นั้น  ถ้าเราเกิดวันที่ 31 มกราคม  การครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์จะเป็นวันที่ 30 มกราคม  ใช่ใหมครับ ?

  และเราจะถือโอกาสลาออกในวันที่ 30 มกราคม  จะถูกต้องตามกฏระเบียบหรือไม่  เพราะที่ปฎิบัติกันอยู่  พนักงานจะถูกกำหนดให้ลาออกในการปลดเกษียณกันใน 31 ธันวาคม  ซึ่งจะมีอายุเกิน 60 ปีถ้ารวมจำนวนเดือนหลังวันเกิด

   ทั้งนี้เพราะบางครั้งไม่แน่ใจในความคงเส้นคงวาของผู้มีอำนาจในบริษัท  เราอาจถูกให้มีความผิดบางอย่าง  ทำให้ถูกปลดออกจากงานในปีสุดท้าย  ซึ่งผลประโยชน์ตามกฏระเบียบจะไม่ได้รับเลย.

  กราบขอบพระคุณ

  คำตอบ

  เรียน คุณระชา

        อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ ๓๐ มกราคม และควรพ้นจากหน้าที่เพราะเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม เป็นต้นไป   ซึ่งต่างจากราชการที่กำหนดให้เกษียณในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในทางราชการคนที่เกิดวันที่ ๓๑ มกราคม จึงไปเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม

   

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 พฤศจิกายน 2548