ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015075 ท่านอาจารย์กรุณาตอบคำถามข้อนี้ด้วยครับ...กันย์ระกา4 ตุลาคม 2548

  คำถาม
  ท่านอาจารย์กรุณาตอบคำถามข้อนี้ด้วยครับ...

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยฯ ที่เคารพ

  กระผมใคร่ขอเรียนถามปัญหาซึ่งมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 

   ประมวลรัษฎากร มาตรา 90/2 กำหนดว่า บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85/1 ต้องระวางโทษจำคุก... หรือปรับ ... หรือทั้งจำและปรับ

  - มาตรา 85/1 กำหนดว่า  ผู้ประกอบการที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่พระราชกฤษฎีกากำหนดจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม..

  - พระราชกฤษฎีกา กำหนดว่า ผู้ประกอบการที่มีรายได้ 1,200,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ข้อเท็จจริง คือ นาย ก. มีรายได้ 1,200,000 บาทต่อปี  ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ยังไม่จด  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาออกมาใหม่  กำหนดว่า รายได้ที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นคือ 1,800,000 บาทต่อปี  แต่นาย ก. ยังมีรายได้ไม่ถึง  หากเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่านาย ก. มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องจดทะเบียนฯ ตั้งแต่ 1,200,000 บาท   เจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินคดีได้อีกหรือไม่ครับ... กรณีนี้ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 2 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา   เพราะถือว่ากฎหมายที่ออกใช้ภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป้นความผิดแล้วได้หรือไม่ครับ...

  ... ขอบคุณครับ ...

  คำตอบ

  เรียน คุณกันย์ระกา

         เรื่องภาษีแตกต่างจากกฎหมายอาญา เพราะภาษีนั้นในแต่ละขณะเมื่อมีภาระภาษีแล้ว ทุกคนที่อยู่ในข่ายก็มีหน้าที่ต้องชำระ เมื่อไม่ชำระย่อมเป็นภาษีค้างชำระ ทางราชการย่อมสามารถติดตามเอาได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 ตุลาคม 2548