ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014308 สิทธิของคนต่างชาติในทรัพย์สินธัญญา20 มิถุนายน 2548

  คำถาม
  สิทธิของคนต่างชาติในทรัพย์สิน

  เรียน อาจารย์ที่เคารพ

  มีเพื่อนซึ่งเป็นคนต่างชาติ รบกวนขอถามดังนี้คือ

  ก. คนต่างชาติซึ่งเช่าที่และปลูกสร้างบ้าน สามารถโอนสัญญาเช่าที่ดินให้แก่บุตรชายได้ไหม หรือในกรณีเสียชีวิต สัญญานั้นตกแก่ทายาทตามพินัยกรรม หรือหากไม่มีพินัยกรรม ตกแก่ทายาทที่มีสิทธิ ถูกต้องไหม อีกประการหนึ่งในสัญญาเช่าควรระบุเงื่อนไขเหล่านี้ไหม

  ข. กรรมสิทธิในตัวบ้านนั้น คนต่างชาติจะขออนุญาติการปลูกสร้างเพื่อให้มีกรรมสิทธิ และเลขที่บ้านออกในนามของเขาได้ไหม

  ค. สัญญาเช่าที่ดินมีอายุได้มากที่สุดเท่าไร และต่ออายุไปได้อีกเท่าไร

  ง. คนต่างชาติซึ่งมีทรัพย์สินหรือเงินฝากในประเทศไทย หากเสียชีวิตไป ทายาทผู้ได้รับมรดกจะต้องเสี่ยภาษีมรดกไหม

  จ. หากคนต่างชาติต้องการโอนทรัพย์สินให้แก่บุตรชาติหรือบุตรสาว จะต้องเสียภาษีอย่างไรบ้าง

  ขอขอบพระคุณ

  ธัญญา

  คำตอบ

  เรียน คุณธัญญา

         ก. การเช่าที่ดินเพื่อปลูกบ้านอาศัยนั้น คนต่างด้าวย่อมมีสิทธิจะทำได้ ส่วนการจะโอนให้บุตรชายก็ดี การที่จะให้สัญญาเช่าตกแก่บุตรเมื่อผู้เช่าตายก็ดี เป็นเรื่องของสัญญาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ดังนั้นถ้าประสงค์จะให้โอนสัญญาเช่าให้แก่บุตรหรือบุคคลอื่นได้ก็ดี หรือต้องการให้ตกทอดไปยังบุตรในกรณีตายก็ดี  ต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าให้ชัดเจน 

        ข. คนต่างด้าวสามารถขออนุญาตปลูกสร้างบ้านได้ และขอเลขที่บ้านได้

        ค. การเช่าที่ดินที่อยู่อาศัย อาจเช่าหรือให้เช่าได้เป็นเวลา ๓๐ ปี และต่ออายุได้คราวละ ๓๐ ปี แต่ต้องจดทะเบียนต้องพนักงานที่ดิน

        ง. ไม่ต้องเสียภาษี

        จ. ไม่ต้องเสียภาษี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 มิถุนายน 2548