ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014085 เรื่องการตัดไม้เพื่อการทำสงเคราะห์ยางในที่ดิน ภทบ 5ธิดารัตน์25 พฤษภาคม 2548

  คำถาม
  เรื่องการตัดไม้เพื่อการทำสงเคราะห์ยางในที่ดิน ภทบ 5

  เรียน อาจารย์มีชัย

         เนื่องด้วยพ่อของดิฉันมีที่ดิน ภทบ 5 ประมาณ 24 ไร่ ซึ่งได้เข้าทำประโยชน์ปลูกยางพาราไว้หลายปี และเสียภาษีที่ดินมาตลอด ปัจจุบันต้นยางเสียหายไปบางส่วน และปีนี้ได้ขอกองทุนเพื่อสงเคราะห์สวนยางพาราหลังจากได้รับอนุมัติ  จึงได้ดำเนินการโค่นยางพาราและแปรสภาพพื้นที่ แต่ทางกรมป่าไม้จะเข้ามาจับกุมและดำเนินการข้อหาบุกรุกป่า ทั้งๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นป่าสงวน แต่เป็นป่าเสื่อมโทรม จึงจะขอเรียนถามท่าน  ดังนี้

  1. การดำเนินการของดิฉันตามหนังสือสงเคราะห์สามารถกระทำได้หรือไม่ 

  2. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดำเนินการจับกุมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่  (ในขณะที่ผู้ครอบครองท่ดินรายอื่นๆซึ่งมีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันปฏิบัติในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ถูกจับกุมและดำเนินการตรวจสอบ)  ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือไม่  ดิฉันสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับบิดาของดิฉันได้บ้าง

    สุดท้ายตอนนี้ครอบครัวดิฉันเดือดร้อนมากจึงขอปรึกษาอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำในครั้งนี้  บิดาของดิฉันซึ่งจบ ป. 4 จะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีความรู้ที่สูง กว่า

                                                                                  ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

                                                                                         ธิดารัตน์  

  คำตอบ

  เรียน คุณธิดารัตน์

       1. การดำเนินการตามหนังสือสงเคราะห์เป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนการที่จะมีสิทธิในที่ดินนั้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  คุณก็ย่อมรับแล้วว่าที่ดินนั้นเป็นป่าเสื่อมโทรม  การที่จะเป็นป่าเสื่อมโทรมได้นั้น ต้องแปลว่าทางราชการเคยประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติมาก่อน  การเข้าไปบุกรุกครอบครองที่ป่าสงวน ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ  ภบท.๕ ไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากแต่เป็นเพียงใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้เมื่อมีคนไปชำระภาษีบำรุงท้องที่

      2. ถ้าที่ดินนั้นเป็นป่าสงวน (ซึ่งเสื่อมโทรม)จริง การที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมจึงถูกต้องแล้ว ทางที่ดีคุณควรไปดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นป่าสงวนเสียให้ถูกต้องก่อน

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 พฤษภาคม 2548