ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051558 สังคมแห่งการถกเถียงสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยพระมหาวีระ กิตฺติวณฺโณ จ.สุรินทร์21 มกราคม 2559

  คำถาม
  สังคมแห่งการถกเถียงสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย

  (อนิจจัง สัจธรรมคู่สังคมประชาธิปไตย) เมื่อมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผลมาระยะหนึ่งแล้ว ย่อมเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ชัดเจนขึ้น เห็นความแตกต่าง เห็นความจริงของวิธีคิดแต่ละมุมมองและเหตุผล ซึ่งมีเหตุผลที่ฟังได้อย่างเข้าใจ  หากว่า “การกาบัตรเลือกตั้งใบเดียว เลือกได้หมดทั้งแบบเขต แบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงพรรคจะเสนอชื่อใครเป็นนายกฯ” เป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของประชาชนไทยมากเกินไป นำไปสู่ความอึดอัดต่อวัฒนธรรมสังคมประชาธิปไตยแล้ว  จึงมีการเสนอให้มีการกา 2 ใบ แบบเดิม  การจะกาบัตร 1 ใบ หรือ 2 ใบ มิใช่สาระสำคัญที่สุดในวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่อย่างใด  เพราะรูปแบบภาพที่เห็นทางสายตาจะสำคัญเท่าการเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างไร (องค์ความรู้ที่ถูกต้องสำคัญกว่ารูปแบบที่เห็นทางสายตา หรือ สัมมาทิฏฐิสำคัญก่อนกัมมัตตะ/มโนสุจริตสำคัญก่อนกายสุจริต) กาบัตร 1 ใบหรือ กาบัตร 2 ใบ ที่เข้าใจอย่างถูกต้องไม่สับสนในวิธีคิดของตนเองย่อมดีทั้ง 2 แบบ   ในมุมมองอีกด้าน การบัตร 1 ใบ หรือการบัตร 2 ใบ แต่มีความสับสนในวิธีคิดของคนเอง ย่อมนำไปสู่อกุศลกรรมแน่นอน(อกุศลวิบากกรรมร่วมกันของคนไทย)    เมื่อทั้ง 2 แนวคิด ระหว่าง กา 1 ใบ กับ  กา 2 ใบ ได้เรียนรู้แนวคิดของกันและกันแล้ว  จะตัดสินกาแบบไหนก็ให้เป็นไปตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ เสียงส่วนมากที่บวกกับความสมานฉันท์ด้วย   จะกา 1 ใบ หรือ 2 ใบ ก็ตาม  ขอร้องที่สำคัญ คือ ขอให้พรรคการเมืองได้คิดให้ถูกต้อง มิควรคิดว่าประชาชนไม่ฉลาดในการเลือกตั้ง  หรือ ประชาชนถูกชักจูงจากนักการเมือง หรือ พรรคการเมือง นักการเมืองครอบงำประชาชน  อดีตอาจใช่บ้างแต่อนาคตขอให้วิธีคิดแบบนี้หมดไปจากประเทศไทย เพราะถ้ายังคิดแบบนี้อยู่สังคมไทยจะตกอยู่ในวังวนขัดแย้งไม่จบ

  21/1/2558

  คำตอบ
  ด้วยความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มกราคม 2559