ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051415 คนไทยเข้าใจดีเรื่องพรรคพวกพระมหาวีระ กิตฺติวณโณ จ.สุรินทร์21 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  คนไทยเข้าใจดีเรื่องพรรคพวก

  ด้วยสังคมไทยมีวัฒนธรรมถือสังคม(พวกพ้อง,พรรคพวก,เครือญาติ,คนคุ้นเคย)มากกว่าหลายประเทศ เพราะมีวัฒนธรรมบอกบุญช่วยงาน ส่วนศาสนา ส่วนชุมชน ส่วนครอบครัว อย่างมั่นคง   การเอาคะแนนเสียงมาถอดถอนบุคคลจากตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการซึ่งมีกฎหมายรับรองสถานะ ย่อมยากอย่างยิ่งในการถอดได้ หรือก็จะเกิดความบอบช้ำทางสังคมเกินเปรียบ การถอดถอนตำแหน่งการเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย คือ ลำดับที่ 1 เอามติแบบฉันทามติจากสภาหรือคะแนนโพลก่อน (เรื่องโพทนาโจทจานเกิดขึ้น)แล้วตามด้วย 2.การชี้ขาดด้วยหลักตรรกะ ปรัชญา ทำความคิดให้เชื่อในหลักการก่อน 3.ให้ศาลตัดสินบนตรรกะนั้น  วิธีการแบบนี้ เป็นวัฒนธรรมการตัดสินคดีความของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมนี้ฝังในจิตใจคนไทยนานแล้ว  ถ้าตัดสินหลักการได้ไม่ชัดเจนเด็ดขาด จะถอนถอน จะตัดสินบุคคลไม่ได้เลยในสังคมไทย หรือได้ก็ได้แบบไม่สะเด็ด ไม่เกิดสันติสุขในสังคม   เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมถือสังคม(พวกพ้อง,พรรคพวก,เครือญาติ,คนคุ้นเคย)มากกว่าหลายประเทศ การตัดสินถูกผิดด้วยคะแนนเสียงในสภาการเมือง สังคมไทยรู้ธรรมชาติคนไทยดี จึงไม่มีความเชื่อมั่นในวิธีการลงคะแนนเพื่อการแบบนี้

  21/11/2558

  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 พฤศจิกายน 2558