ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051367 การปฏิรูปการตรวจสอบองค์การตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระคนท้องถิ่น โคราช7 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  การปฏิรูปการตรวจสอบองค์การตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
  กราบเรียน  อาจารย์ที่เคารพรักอย่างยิ่ง

                เนื่องจากอาจารย์เป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับใหม่ ของประเทศไทย

  ซึ่งอาจารย์มีความเหมาะสมและเป็นผู้เชี่ยวชาญเบอร์หนึ่งของประเทศไทยทั้งอดีตและ

  ปัจจุบันนี้   อาจารย์ครับ  ขอได้โปรดปฏิรูปด้านการตรวจสอบองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือ

  องค์กรอิสระ  โดยหน่วยงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ขณะนี้ประเทศไทยให้ความหวัง

  ไว้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. มากที่สุด ในการปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 

  อาจารย์ครับปัจจุบันนี้  มีทั้งข้าราชการ  นักการเมือง  และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

  มอบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าศาลเสียอีก  ที่สำคัญนั้น มองว่า

  ป.ป.ช. มีอำนาจล้นฟ้า  ใครก็ไม่สามารถฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้  ฟ้องได้แต่ก็แพ้

  ฟ้องได้แต่พนักงานไต่สวน   ซึ่งปัจจุบันพนักงานไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มี

  ทั้งคนดีและคนไม่ดี  หากพนักงานไต่สวนไม่มีความเป็นกลางในการไต่สวนข้อเท็จจริง

  แล้ว  เรื่องกล่าวหานั้นๆ  ไม่ได้รับความเป็นธรรมและทำให้บุคคลเหล่านั้นเดือดร้อน 

  รวมท้ั้ง ญาติพี่น้องๆมากมาย เดือดร้อน  ทำให้เสียเวลา เสียโอกาสมากมาย  จึงอยาก

  ขอให้อาจารย์ช่วยเขียนให้มีองค์กรที่มาตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  ด้วย  และหากดำเนินการของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. ไม่ชอบด้วยกฏหมายแล้ว  ให้ระบุ

  หรือบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน  ว่าต้องได้รับโทษทางอาญาและชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย  เป็นที่สุด  จะทำให้การทำงานมีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นในการ

  ชี้มูลความผิดครับ
  คำตอบ
  จะเอาไปเสนอ กรธ เพื่อพิจารณานะ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 พฤศจิกายน 2558