ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051349 ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญเบญจรงค์ บุญผ่อง3 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ

  ข้อเสนอเเนะเรื่องระบบการเมืองเเละผู้นำการเมือง

  §  สภาผู้เเทนราษฎร (ส.ส.)

  Ø ให้มีสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร จำนวน 500 คน เเบ่งเป็นเเบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง 360 คน บัญชีรายชื่อ 140 คน 

  -        โดยบัญชีรายชื่อควรให้พรรคการเมืองคัดเลือกตามสัดส่วนให้มีความเท่าเทียมกัน ทั้งภูมิภาค สัดส่วนระหว่างผู้หญิงเเละผู้ชาย เพื่อลดนายทุนพรรคการเมือง เเละให้มีการหยั่งเสียงของสมาชิกของพรรค

  -        การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบเขตเลือกตั้ง ควรให้พรรคการเมืองมีการหยั่งเสียง ของคนในพื้นที่

  -        ควรให้มีการดีย์เบตระหว่างผู้นำพรรคการเมืองในการเสนอนโยบายพรรคการเมืองให้ ประชาชนรับรู้

  §  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

  Ø ให้มีสมาชิกวุฒิสภาเเบบพหุนิยม ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558 โดยกำหนดให้มีจำนวน  254 คน  เเบ่งเป็นการเลือกตั้งจังหวัดละ 2 คน รวมเป็น 154 คน สรรหา 100 คน

  -        สมาชิกวุฒิสภา เเบบสรรหา 100 คน เเบ่งเป็นดังต่อไปนี้

                    1.  ผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนผู้เคยดำรงตำเเหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 15 คน

                    2.  ผู้เคยเป็นข้าราชทหารตำรวจดำรง ตำเเหน่ง ผู้บัญการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เเละผู้ทรงวุฒิด้านความมั่นคง 10 คน

                    3.  ผู้ที่เคยดำรงตำเเหน่งประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้เเทนราษฎร ประธารวุฒิสภา  5 คน

                    4.   ผู้เคยดำรงตำเเหน่งประธานหรือตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครอง ศาลทหาร  10 คน

                    5.  ผู้ที่เคยดำรงตำเเหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  10 คน

                    6.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เกษตร  เเรงงาน  ชุมชน ทรัพยากร  10 คน

                    7.  ผู้ทรงคุณวุฒฺด้าน การศึกษา สาธารณสุข สังคม          10 คน

                    8.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ผู้เเทนองค์กรภาคเอกชนเเละวิชาชีพ 10 คน

                    9.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน พลังงาน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ    10 คน

                    10.  ผู้ทรงวุฒิด้าน เยาวชน สตรี ผู้พิการเเละด้อยโอกาส 10

  Ø ตัดอำนาจการถอดถอนของสมาชิกวุฒิสภาออกไปให้เป็นอำนาจของศาลเเทนเพื่อลดข้อครหาจากที่ผ่านมา เเละเปลี่ยนมาเป็นให้อำนาจ ส.ว. สามารถนำร่างกฏหมายที่ประกาศใช้เเล้วมาทบทวนปรับปรุงใหม่ใเห้มีความทันสมัยเเละมีประสิทธิภาพเเทน

  เบญจรงค์  บุญผ่อง

   

  คำตอบ

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 พฤศจิกายน 2558