ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051251 ข้อเสนอเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อนิวรรต เฉสิมพงษ์21 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ข้อเสนอเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  ๑) ให้มีการแบ่งแยกอำนาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการให้เป็นอิสระออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการครอบงำอำนาจซึ่งกันและกัน มีการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบอำนาจซี่งกันและกัน

  ๒) ให้ยกเลิกการมีระบบพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองคือต้นตอแห่งการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง  แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และประพฤติมิชอบทั้งหลายทั้งปวงในบ้านนี้เมืองนี้มามากมายแล้วอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดและเพื่อป้องกันมิให้นายกรัฐมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารครอบงำ การทำงานของ ส.ส.และ ส.ว. ได้

  ๓) ให้มีการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดกวดขันก่อนเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี คนกล้า มีความรู้ความสามารถสูง ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริง


  คำตอบ
  จะได้ส่งต่อให้ กรธ ต่อไป
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 ตุลาคม 2558