ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051224 การตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คุณ ลอร์ด19 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  การตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา

  เรียน ท่าน อ.มีชัย

  กระผมขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญ  ประเด็นเรื่องการตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ดังนี้

  การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง สส.เข้ามาแล้ว ถ้าพรรค ลำดับ 1 เสียงไม่พอ ในการจัดตั้งรัฐบาล ให้กำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ต้องเลือกพรรคลำดับรองลงมาเท่านั้น มาจัดตั้งรัฐบาล เช่น ถ้าพรรคลำดับ 1 มีเสียงไม่พอ ให้นำพรรคลำดับ 2 มาร่วมจัดตั้งรัฐบาล แต่ถ้ายังไม่พออีกก็ให้นำพรรคลำดับ 3 มาร่วมจัดตั้งตามลำดับ ห้ามข้ามไปนำเอาพรรค ลำดับ 4 และ/หรือ 5ฯ มาเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

  เหตุผล คือ จะได้พรรคการเมืองที่ประชาชนกลุ่มใหญ่ๆ ที่ชอบในนโยบายอย่างแท้จริงเข้ามา และสามารถนำนโยบายไปใช้ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนกลุ่มใหญ่ๆ นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนมากของประเทศ

  ตัวอย่าง เช่น จำนวน สส. รวม 400 คน

  ประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวม 40 ล้านคน

  มีพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง สส.เข้ามา 6 พรรค

  พรรค ก. ได้ลำดับ 1 ได้ สส.120ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 12 คน

  พรรค ข. ได้ลำดับ 2 ได้ สส.100ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 10 คน

  พรรค ค. ได้ลำดับ 3 ได้ สส.80ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 8 คน

  พรรค ง. ได้ลำดับ 4 ได้ สส.60ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 6 คน

  พรรค จ. ได้ลำดับ 5ได้ สส.20ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 2 คน

  พรรค ฉ. ได้ลำดับ 6 ได้ สส.20ท่าน ได้คะแนนเสียง รวม 2 คน

  จากตัวอย่างจะเห็นว่า การจัดตั้งรัฐบาล

  พรรค ลำดับ 1 กับ ลำดับ 2 จะต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งมี สส.รวม 220 ท่าน และมีประชาชนที่เลือกตั้ง สส.2 พรรคเข้ามารวม 22 ล้านคน จากทั้งหมด 40 ล้านคน

  จะเห็นได้ว่ามีประชาชนกลุ่มใหญ่ๆ ที่ชอบพรรคการเมืองทั้ง 2 มีอยู่แค่ 2 กลุ่มใหญ่ แสดงว่านโยบายเป็นที่ถูกใจของประชาชนของ 2 พรรคนี้

  คำตอบ
  ครับ จะส่งให้ กรธ นำไปพิจารณา
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 ตุลาคม 2558