ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050264 เรียนถามเรื่องการคืนค่าปรับนิติ31 กรกฎาคม 2557

  คำถาม
  เรียนถามเรื่องการคืนค่าปรับ
  เรียน อ.มีชัยที่เคารพ
  กระผมมีข้อข้องใจเรียนถาม ดังนี้
   
  ข้อเท็จจริง
     มติคณะรัฐมนตรีประชุม วันที่ 25 พ.ย.2556 มีมติช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้างที่ทำสัญญาจ้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้หน่วยงานราชการต้องดำเนินการคืนเงินค่าปรับให้แก่บริษัทผู้รับจ้างต่อเติมอาคารให้หน่วยงานราชการที่ดำเนินการล่าช้าจนโดนปรับนั้น
    ดังนั้นหากบริษัทผู้รับจ้างได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง(ทำเป็นหนังสือและบอกกล่าวตามกฎหมายแล้ว)ในค่าจ้างและเงินอื่นๆ ที่พึงได้ตามสัญญาว่าจ้างต่อเติมอาคารให้แก่หน่วยงานราชการ ให้ธนาคารเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง
  คำถาม
     หน่วยงานราชการข้างต้นต้องดำเนินการคืนเงินค่าปรับตามมติครม.ให้แก่ผู้ใด
   
  คำตอบ

  เมื่อเขาโอนสิทธิเรียกร้องให้สถาบันการเงินแล้ว ก็ต้องจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 กรกฎาคม 2557