ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049995 อำนาจของปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการพงษ์ศักดิ์ สุขเสวก15 พฤษภาคม 2557

  คำถาม
  อำนาจของปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ

  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย

            ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีที่ส่วนในการตัดสินใจโยกย้ายนายถวิล  เปลี่ยนสี เลขาธิการ สมช.  และคณะรัฐมนตรีที่เหลือได้แต่งตั้งให้ นายนิวัติธำรง  บุญทรงไพศาล  ทำหน้าที่ปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี นั้น

            ซึ่งกระผมและสังคมได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องอำนาจของนายนิวัติธำรง ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เทียบเท่านายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะอำนาจในกรณีการทูลเกล้า  และรับสนองพระบรมราชโองการ ได้หรือไม่

            จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ความเห็นเพื่อเป็นแสงสว่างแก่สังคมด้วยครับ

  คำตอบ

  การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในเรื่องต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามมาตรา ๑๙๕ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติว่า "บทกฎหมาย พระราชหัตเลขา และพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัะติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้"  จะเห็นว่า การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้น รัฐธรรมนูญกำหนดแต่เพียงให้มีรัฐมนตรีเท่านั้น จะเป็นรัฐมนตรี รองนายก หรือนายกรัฐมนตรี ก็ลงนามรับสนองได้   แต่ในทางปฏิบีตินายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมักจะลงนามรับสนองเอง แต่ก็มิได้ลงนามรับสนองในทุกเรื่อง  บางเรื่องก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 พฤษภาคม 2557