ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049871 วันที่มีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ (ถามต่อเนื่อง)อารียา28 กุมภาพันธ์ 2557

  คำถาม
  วันที่มีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ (ถามต่อเนื่อง)

  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

                  ตามที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับวันที่ถือว่ามีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ ตาม รธน. มาตรา ๑๑๗ ว.๓ คือ วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดิฉันขอเรียนถามต่อเนื่อง  ดังนี้                                                      ๑.  กรณีดังกล่าวไม่ต้องรอจน กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง หรือแม้แต่กรณีเลือกตั้งไม่ครบจำนวน วุฒิสภาที่รักษาการอยู่ก็สิ้นสุดลงทันทีในวันเลือกตั้งใช่หรือไม่ค่ะ

                 ๒. ตาม รธน. ม.๑๒๔ ให้ประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานใหม่ เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับกรณีประธานวุฒิสภาครบวาระการดำรงตำแหน่งวุฒิสภาด้วยหรือไม่ค่ะ หรือใช้ได้แต่เฉพาะกรณีที่ประธานวุฒิสภายังอยู่ในวาระการเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภา

                                               กราบขอบพระคุณค่ะ

                                                อารียา  นามเพราะ

   

  คำตอบ

  1. ก็ต้องรอจนกว่า กกต.จะรับรองผลการเลือกตั้ง เพราะมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครได้รับเลือกบ้าง แต่เมื่อ กกต.รับรองแล้วและรู้ว่าใครได้เป็นแน่แล้ว การเป็นนั้นก็เป็นย้อนหลังไปถึงวันที่มีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการประกาศผลการสรรหา

  2. มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม ที่บัญญัติว่า "ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่"  เป็นบทบัญญัติที่ลอกมาจากรัฐธรรมนูญเดิมโดยความเข้าใจผิด ของผู้ร่าง ในสมัยก่อนนั้นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีวาระคราวละหกปีนั้น ในระยะแรกจะมีการจับสลากออกหนึ่งในสามเพื่อแต่งตั้งสมาชิกใหม่เข้ามาแทน บางฉบับก็ให้จับสลากออกครึ่งหนึ่งเมื่อครบสามปี  บทบัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม จึงบัญญัติว่า "ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่ ซึ่งต้องกระทำทุกสองปี" บ้าง "ทุกสามปี" บ้าง  แต่เมื่อเปลี่ยนระบบที่มาของวุฒิสภา จึงไปตัดข้อความตอนท้ายที่่ว่า ซึ่งต้องกระทำทุกสองปี หรือทุกสามปี  ออกไป บทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม จึงไม่มีความหมายอะไร เพราะไม่มีการกำหนดว่าต้องเลือกกันทุกกี่ปี   จึงต้องรอแต่ว่าเมื่อไรที่ประธานจะพ้นจากตำแหน่งประธาน ซึ่งก็ต้องไปดูตามวรรคสีั่ว่าจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อไร

      ว่าแต่ว่าคำถามเก่าน่ะ ถามมาเมื่อไร บอกเลขคำถามด้วยก็ดี 


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 กุมภาพันธ์ 2557