ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049870 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและการห้ามขายสุราในวันลงคะแนนใหม่ตามมาตรา ๗๘หนุ่มรักเลือกตั้ง27 กุมภาพันธ์ 2557

  คำถาม
  การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและการห้ามขายสุราในวันลงคะแนนใหม่ตามมาตรา ๗๘

  กระผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง คือ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ด้วยเหตุที่มีการปิดล้อมของผู้ชุมนุมในบางเขตเลือกตั้ง ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งทั่วไป คือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า สถานการณ์ได้คลี่คลาย เช่นนี้ จึงขอหารือ ดังนี้

                1. หากมีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น การให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ (วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗) การขายสุราในวันเลือกตั้ง เป็นต้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสามารถดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลที่กระทำความผิด ได้หรือไม่

               2. หากการดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใด กระทำความผิด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายเลือกตั้ง ได้หรือไม่

  คำตอบ

  1. ถ้ามีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะผิดเมื่อไร ก็ย่อมดำเนินคดีได้ทั้งนั้นแหละ

  2. เช่นเดียวกับข้อ 1

      อ่านคำถามแล้วนึกไม่ออกว่าสงสัยอะไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กุมภาพันธ์ 2557