ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049861 สมาชิกวุฒิสภาร้อยละ 95นงเยาว์22 กุมภาพันธ์ 2557

  คำถาม
  สมาชิกวุฒิสภาร้อยละ 95

  เรียน  อาจารย์ มีชัย  ฤชุพันธุ์

         ขอเรียนถามประเด็นรัฐธรรมนูญ  ดังนี้ค่ะ

  ๑.  มาตรา  ๑๑๑  วรรคสี่  กรณีที่บัญญัติจำนวนสมาชิกวุฒิสภา  ร้อยละ  ๙๕  ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนขั้นต่ำที่สุดที่จะประกอบเป็นองค์กรวุฒิสภาขึ้นได้นั้น  จำนวนร้อยละ  ๙๕  นี้จะต้องเป็นจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ตลอดหรือไม่คะ  หากในระหว่างวาระของวุฒิสภาหากมีกรณีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้จำนวนวุฒิสภาที่เหลือไม่ถึงร้อยละ  ๙๕  ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด เช่น  มีวุฒิสภาลาออกจำนวนมาก  หรือมีสมาชิกวุฒิสภาเสียชีวิตหลายคน  วุฒิสภาจะยังคงดำเนินกิจการใดต่อไปได้หรือไม่  จะดำเนินการประชุมวุฒิสภาได้หรือไม่  หรือต้องรอจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง  หรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างจนครบจำนวนขั้นต่ำคือ  ร้อยละ  ๙๕  ก่อนค่ะ

  ๒.  กรณีการดำรงตำแหน่งของประธานวุฒิสภา  หรือรองประธานวุฒิสภาจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาคนใหม่  ตามมาตรา  ๑๒๔  วรรคสาม  กรณีหากมีการครบวาระการดำรงตำแหน่ง  6  ปีแล้ว  จะต้องถือว่าขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามมาตรา  ๑๒๔  วรรคสี่ (๑)  หรือไม่ และไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันก่อนวันเลือกประธานหรือรองคนใหม่  หรือไม่  หากกรณีคำตอบอาจารย์เป็นเข้ามาตรา  ๑๒๔  วรรคสี่(๑)  แล้วมาตรา  ๑๒๔  วรรคสาม  จะนำมาใช้กรณีไหนบ้างคะ

  ขอบพระคุณค่ะ

  คำตอบ

  1.มาตรา ๑๑๑ วรรคสาม กำหนดไว้แล้วว่าถ้ามีเหตุเช่นนั้น จำนวนที่เหลืออยู่เท่าไรก็ให้ทำหน้าที่ต่อไปได้ โดยถือว่ามีอยู่เท่าไรก็นับเท่านั้น

  2. อ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 กุมภาพันธ์ 2557