ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046374 ข้อสงสัยทางในปฏิบัติของการแก้ไข ม.291 รัฐธรรมนูญเด็กโดม28 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  ข้อสงสัยทางในปฏิบัติของการแก้ไข ม.291 รัฐธรรมนูญ

  เรียน อ.มีชัย

         กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทางทฤาฎีหรือแม้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 291 ของรัฐธรรมนูญว่า โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 291 (1) วรรคสอง ที่บัญญัติว่า การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบอประชาธิปไตยจหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทำมิได้ แต่หากว่ามีการเสนอแก้ไขให้มีการยกเลิกมาตรานี้ วรรคนี้ ของรัฐธรรมนูญก่อน แล้วค่อยกลับมาเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบอประชาธิปไตยหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐอีกทีหนึ่ง จะกระทำได้หรือไม่ ???? แล้วอำนาจการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 291 นี้ เป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญประเภทใดครับ ???

  คำตอบ
  ถ้าญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเจตนาเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองหรือรูปของรัฐ ย่อมทำไม่ได้  ส่วนคำถามท่อนท้าย ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 กุมภาพันธ์ 2555