ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045409 การรับรองร่างกฎหมายที่ค้างรัฐสภานายพรชัย29 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  การรับรองร่างกฎหมายที่ค้างรัฐสภา

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

        มาตรา 153 วรรคสอง รธน. ปี 2550 กำหนดว่า ในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ร้องขอภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลัง และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย ก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาร่าง พรบ. ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ แต่หาก ครม. มิได้ร้องขอภายในกำหนด ร่าง พรบ. นั้นก็ตกไป

  จากบทบัญญัติดังกล่าว รธน. ให้อำนาจ ครม. ชุดใหม่เท่านั้นเป็นผู้ร้องขอว่าจะพิจารณาร่าง พรบ. ต่อไปหรือไม่ ซึ่งร่าง พรบ. ที่ค้างพิจารณา มีหลายลักษณะ เช่น

  1. ร่างพรบ. ที่ ครม.เสนอ

  2. ร่างพรบ. ที่ สส. เสนอ

  3. ร่างพรบ. ที่องค์กรอิสระเสนอ

  4. ร่างพรบ. ที่ประชาชนเสนอ

  ปัญหา

  1. ครม. สามารถร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาได้เฉพาะร่างที่ ครม.เสนอเท่านั้นใช่หรือไม่ หรือสามารถร้องขอให้พิจารณาร่างขององค์กรอิสระหรือร่างของประชาชนได้ด้วย หากองค์กรอิสระและประชาชนมีหนังสือประสานมายัง ครม.

  2. ร่างพรบ.ที่ สส. เสนอ แม้สส.คนนั้นได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกครั้ง ร่างนี้จะถือว่าตกไปตั้งแต่ยุบสภาหรือไม่ เพราะ สส. ผู้เสนอร่าง ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็น สส. แล้ว แต่หากไม่ตกไป ครม.จะขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างของ สส. ได้หรือไม่

  ขอบคุณครับ จากนายพรชัย

   

   

  คำตอบ

  1. ไม่ใช่  บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติ ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีก็สามารถร้องขอให้สภาพิจารณาต่อไปได้ทั้งนั้น

  2. ได้ ไม่มีอะไรห้าม  เพราะถ้าร่างของ สส.นั้นเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๆ ก็อาจยอมรับและดำเนินการต่อไปเพื่อย่นระยะเวลาให้สั้นเข้าได้  แต่เมื่อร้องขอแล้วรัฐบาลก็ต้องยอมรับผล จะปฏิเสธว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลหรือไม่ใช่ความตั้งใจของรัฐบาลไม่ได้ เพราะเป็นคนร้องขอเอง

       ปัญหาที่น่าจะสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ถ้ามีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค้างอยู่  คณะรัฐมนตรีจะร้องขอให้สภาพิจารณาต่อไปได้หรือไม่  เพราะมาตรา ๑๕๓ ระบุแต่เฉพาะร่างรัฐธรรมนูญฯและร่างพระราชบัญญัติ โดยไม่ระบุถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญนี้ได้แยกออกต่างหากจากร่างพระราชบัญญัติทั่วไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กรกฎาคม 2554