ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044803 คำถามที่ประชาชนต้องการคำตอบธนกร3 มิถุนายน 2554

  คำถาม
  คำถามที่ประชาชนต้องการคำตอบ
  ในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มีข้อสงสัยในทุครั้งทั้งาทงสื่อสาธารณะและเวทีสนทนาทั้งหลายว่า นักการเมืองที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร?คำตอบที่ได้คงจะเป็นเพียงแค่นักการเมืองในอุดมคติเช่นเดิมที่ผ่านมา สำหรับท่านอาจารย์ ท่านคิดว่าประชาชนควรเปลี่ยนคำถามต่อนัการเมืองที่ดีที่ประชาชนควรให้การสนับสนุนว่าอย่างไรดีครับ
  คำตอบ

  คนดีในอุดมคตินั้นเป็นความปราถนาในทางนามธรรม แต่ในทางความเป็นจริง การเลือก "ผู้แทนฯ" ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทน ใครมีนิสัยอย่างไร ชอบอะไร ก็ย่อมเลือกคนในทำนองนั้น คนที่ชอบต่อสู้รุนแรง เห็นใครต่อสู้รุนแรงก็ชอบใจและคิดว่าเป็นคนดีสมควรเป็นผู้แทนตนได้ คนที่มีแนวโน้มในทางทุจริต เห็นคนที่หาเงินในทางทุจริตก็ย่อมเห็นว่าเป็นคนเก่ง ถ้ายิ่งเอามาแบ่งให้บ้างก็ยิ่งเห็นว่าเป็นคนดีมีน้ำใจ ก็ย่อมเรื่องคนที่มีลักษณะนั้นเป็นผู้แทนของตน คนที่ชอบหลบเลี่ยงงานการอยากได้แต่เงินเดือนแต่ไม่ชอบทำงาน เห็นใครหลบเลี่ยงงานได้เก่ง ก็ว่าเป็นคนดีเป็นที่ชื่นชอบ แล้วก็เลือกคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้แทนของตัว คนที่อยากให้ผู้แทนม่าช่วยเหลืองานศพ งานบวช งานแต่ง งานกฐิน ผ้าป่า  ใครที่มีนิสัยกุลีกุจอ ก็ย่อยชอบเห็นว่าเป็นคนดี แล้วก็เลือกคนนั้น ส่วนเลือกแล้วเขาจะไปประชุมหรือไม่ หรือจะเอะอะโวยวายในสภาอย่างไร ก็ไม่สนใจ เพราะได้คนดีตามทัศนะของตัวอยู่แล้ว   ถ้าอยากรู้ว่าคนไทยโดยถัวเฉลี่ยเป็นอย่างไร ก็ดูพฤติกรรมของผู้แทนในสภาในภาพรวมก็จะรู้ได้ เพราะนั่นแหละคือผู้แทนของคนไทยโดยแท้  ถ้าเห็นว่าผู้แทนในสภามีคนดีในอุดมคติน้อย ก็แปลว่าคนไทยที่มีลักษณะดีอย่างนั้นมีจำนวนน้อย จึงเลือกมาได้เท่านั้นแหละ 


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 มิถุนายน 2554