ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044469 การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของรัฐสภานักวิจัย3 พฤษภาคม 2554

  คำถาม
  การพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของรัฐสภา

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย

  ในกรณีที่ร่างพ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนฯ (วาระที่ 3) ไปแล้ว และกำลังอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภา จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างพ.ร.บ.นั้นเมื่อมีการยุบสภาครับ ตกไปทันทีหรือไม่ อย่างไร

  ขอบคุณครับ

  คำตอบ
  ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ยังคาอยู้ (รวมทั้งร่างที่ยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย) เมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว คณะรัฐมนตรีมีเวลาที่จะยืนยันร่างดังกล่าวได้ภายในเวลา ๖๐ วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก และเมื่อรัฐสภา (ประชุมร่วม) เห็นชอบแล้ว สภาแต่ละสภาก็มีอำนาจพิจารณาร่าง พรบ.ต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่ได้ต่อไป  ถ้าพ้น ๖๐ วันดังกล่าวแล้ว ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันขอให้พิจารณาต่อไป หรือขอแล้วรัฐสภาไม่เห็นชอบ ร่างเหล่านั้นก็เป็นอันตกไป  (ดู ม ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ)
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 พฤษภาคม 2554