ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  037894 คำวินิจฉัยของ ป.ป.ช. กับการลงมติถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของวุฒิสภาMr. B10 พฤศจิกายน 2552

  คำถาม
  คำวินิจฉัยของ ป.ป.ช. กับการลงมติถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของวุฒิสภา

  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องขอให้ถอดถอน  นายนพดล  ปัทมะ  นายสมัคร  สุนทรเวช  และนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  มีมูล  และได้ส่งเรื่องมายังวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่ง 

  แต่โดยที่บุคคลทั้ง  3  ได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติชี้มูลแล้ว  จึงอยากจะสอบถามอาจารย์ว่า  วุฒิสภายังสามารถดำเนินเพื่อมีมติถอดถอนบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งและตัดสิทธิผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในการรับราชการ 5 ปี  ได้อีกหรือไม่

  โดยดิฉันเห็นว่า  เมื่อตำแหน่งอันเป็นสาระสำคัญของการถอดถอนออกจากตำแหน่งไม่มีอยู่แล้ว  วุฒิสภาก็ไม่สามารถดำเนินการเพื่อถอดถอนบุคคล
  ทั้ง  3  ข้างต้นออกจากตำแหน่งได้  แต่ก็ยังมีความเห็นว่า  เจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญน่าจะมุ่งลงโทษตัดสิทธิในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  หรือในการรับราชการเป็นเวลา 5 ปีด้วยเช่นเดียวกัน

  คำตอบ

  คนที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ก็คือ ปปช. หรือวุฒิสภาเองนั่นแหละ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 พฤศจิกายน 2552