ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  034238 ระยะเวลาการพิจารณาร่าง พรบ ของวุฒิสภาอารียา นามเพราะ16 มีนาคม 2552

  คำถาม
  ระยะเวลาการพิจารณาร่าง พรบ ของวุฒิสภา

  กราบเรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

                เกี่ยวกับระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญ ว่าวุฒิสภาสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ หรือ ๖๐ วัน เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ปี ๕๑ ข้อ ๑๕๒ กำหนดให้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้รายงานให้ประธานวุฒิสภาทราบเพื่อดำเนินการขอให้วุฒิสภาขยายเวลานั้น

                ขอเรียนถามว่าการขยายเวลานี้วุฒิสภาจะต้องดำเนินการก่อนที่จะครบระยะเวลาหรือไม่ และหากเป็นกรณีที่ประธานคณะกรรมาธิการได้รายงานให้ประธานวุฒิสภาทราบก่อนครบระยะเวลาที่ รธน กำหนด แต่ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องที่ประธาน กมธ. เสนอ แล้วมีมติให้ขยายเวลาหลังครบระยะเวลา ไปแล้ว เช่นนี้ยังถือว่าได้ดำเนินการตาม รธน และข้อบังคับฯ หรือไม่

  คำตอบ

  เรียน คุณอารียา

  ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สภาเคยอนุมัติภายหลังจากที่หมดเวลาแล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 มีนาคม 2552