ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033013 เงินได้ของสว.นายนิธิวิช แซ่ลิ้ม12 มกราคม 2552

  คำถาม
  เงินได้ของสว.
   เรียนอาจารย์มีชัย ที่เคารพ
   
            กระผมขอสอบถามปัญหาเงินได้ของสว.ตามรัฐธรรมนูญ ปี2550ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เอกชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัมปทานของรัฐ
  ดังนี้ครับ
   
            1. สว.ถือหุ้นส่วนมากและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทก่อนเป็น สว.และไม่ได้ลาออก เมื่อได้รับเลือกตั้งป็น สว.ยังคง
   ทำงานและรับเงินเดือนตามปกติควบคู่กับการรับเงินเดือนในตำแหน่ง สว.ด้วย เช่นนี้ทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับ
   
   
            2. เงินเดือนจากเอกชนถือเป็นเงินได้ตามม.40 (1)ตามประมวลรัษฎากร ส่วนเงินเดือนจากตำแหน่งสว.เป็นเงินได้ ม.40 (2)
  ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้จากการรับทำงานการเมือง กระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
   
             กระผมเรียนขอเรียนสอบถามมาเป็นครั้งที่ 2  ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยครับ
   
                                                           
                                                                         โดยความเคารพอย่างสูง
                                                                          
                                                                               นายนิธิวิช แซ่ลิ้ม
  คำตอบ

  เรียน คุณนิธิวิช

  1. ถ้าบริษัทนั้นไม่ได้รับสัมปทานและไม่ได้เป็นคู่สัญญากับรัฐ ก็ไม่มีอะไรห้าม

  2. ลองถามสรรพากรจะได้คำตอบที่แน่นอนกว่า เพราะไม่มีเวลาเปิดกฎหมายภาษี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 มกราคม 2552