ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032686 การออกจากตำแหน่งของข้าราชการการเมืองนฤนารถ23 ธันวาคม 2551

  คำถาม
  การออกจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ ดังนี้ครับ

   

  กรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลง เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำพิพากษาให้ยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา 180 นั้น มีผลทำให้รัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 181 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

   

  ในขณะที่ ข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ นั้น มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.. 2535 มาตรา 10 (4) ได้บัญญัติให้ ข้าราชการการเมืองนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากตำแหน่ง

   

  คำถามก็คือ ในระหว่างที่รัฐมนตรีที่ “พ้นจากตำแหน่ง” แล้ว แต่ยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 181 นั้น จะถือว่า รัฐมนตรีผู้นั้นได้ “ออกจากตำแหน่ง” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.. 2535 มาตรา 10 (4) ซึ่งจะมีผลทำให้ข้าราชการการเมืองที่ดำรงตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องออกจากตำแหน่งตามไปด้วยหรือไม่ครับ

  คำตอบ
  รัฐมนตรียังไม่ออกจากตำแหน่ง เพราะยังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาการต่อไป  ข้าราชการการเมืองจึงยังอยู่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 ธันวาคม 2551