ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032162 ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเหตุเกิดในวัดแก้วหรือสนามกีฬาศุภpolicemajor@hotmail.com23 พฤศจิกายน 2551

  คำถาม
  ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเหตุเกิดในวัดแก้วหรือสนามกีฬาศุภ

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

       ผมมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่า อาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยผ่อนคลายและแก้ไขวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยและประเทศไทยได้  วิกฤตและปัญหาที่เกิดกับคนไทยและประเทศไทยในขณะนี้ ผมขอยืนยันว่าต้องเป็นความร่วมกันรับผิดชอบของคนไทยทุกคน(รวมถึงตัวผมด้วย)

       ความที่สังคมของคนไทยที่ผ่านมา ไม่แต่เพียงปฏิเสธการคิด การพูด การกระทำตามหลักศีลธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือแล้วเท่านั้น  คนไทยทุกคนยังบังอาจปฏิเสธการคิด การพูด การกระทำที่สังคมไทยมีข้อกำหนดหรือตกลง นั่นก็คือ คนไทยทุกคนยังบังอาจคิด พูด ทำผิดกฎหมาย  จนวันหนึ่งคนไทยต่างมาเถียงกันว่า "ไก่ กับ ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน"  นั่นคือ ต่างก็กล่าวโทษกันว่า อีกฝ่ายเป็นผู้เริ่มคิด พูด ทำผิดกฎหมายก่อน

       ที่ผ่านมาก็ผ่านไป แล้วคนไทยในปัจจุบันนี้จะเหลือหรือทิ้ง"มรดกอะไร" ไว้ให้ลูกให้หลานที่เป็นคนไทยทุกคน

       ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 12-13/2551 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เรื่อง ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  จริงๆแล้ว ความเป็นนายกรัฐมนตรีของ"คุณสมัคร สุนทรเวช"ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคุณสมัคร สุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรี  แต่เอาเถอะเป็นเพราะว่ากว่าที่กระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรม คนไทยและประเทศไทยจะประสบปัญหาและต้องเผชิญกับวิกฤตขนาดไหน  ไม่ต้องไปหาคนที่จะต้องรับผิดชอบหรอก ผมถึงบอกว่า ต้องเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนรวมถึงผมด้วย

       ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 6-7/2551 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แถลงการณืร่วมไทย-กัมพูชา กรณีปราสาทพระวิหาร ว่า คณะรัฐมนตรี"รัฐบาลสมัคร" ซึ่งมีคุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วย กะทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต้องแปลไทยเป็นไทยไหมว่า  "คุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์ได้บังอาจกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ซึ่งมีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว

       แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลยังบังอาจเลือกผู้ที่กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 จะอ้างว่าไม่ทราบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่าสองเดือนกระนั้นหรือ

       คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีควมหมายและความสำคัญอย่างไร ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สำเหนียก  "ตกลงอะไรคือกฎหมู่และอะไรคือกฎหมาย"  และยังมีคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์ของรัฐมนตรี และคำปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกที่ว่า  "...ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"  มีความหมายและความสำคัญเช่นไร

      อาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่า  ที่ถูกต้องคือคนไทยทุกคนต้องไม่ทำผิดกฎหมาย  และผู้ที่กฎหมายให้อำนาจให้หน้าที่ให้ความรับผิดชอบมากกว่าประชาชนคนไทยธรรมดายิ่งต้องกระทำผิดกฎหมายไม่ได้โดยเด็ดขาดและถ้าบังอาจกระทำผิดกฎหมายต้องรีบดำเนินการและใช้เวลาในกระบวนการยุติธรรมที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

       ผมต้องขออภัยอาจารย์เป็นอย่างสูงที่เอาแต่น้ำมาพูดมากมาย  ผมขออนุญาตเข้าเรื่องที่จะขอความเห็นและขอคำตอบจากอาจารย์ ดังนี้

       1.กรณีมีการหมิ่นประมาทภายในวัด  สมมติว่า มีนายเลื้อยคลาน จัดประชุมและมีการใช้เครื่องกระจายเสียงหรืออาจจะถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ทั้งนี้ได้ขออนุญาตจากเจ้าอาวาสของวัดโดยถูกต้อง และเป็นอันรู้กันโดยทั่วไปว่า อาจมีการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท  หากมีกรณีที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทจริง

            1.1พระซึ่งเป็นเจ้าอาวาส จะถูกฟ้องเป็นจำเลยในฐานะเป็นผู้สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในการหมิ่นประมาท หรือไม่

            1.2สถานที่ที่เป็นวัด ผู้ที่รับผิดชอบสถานที่ที่ใช้จัดการประชุมคือวัด ซึ่งรู้ได้ว่าอาจเกิดกรณีหมิ่นประมาท  แต่ยังบังอาจอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงาน ในฐานะที่วัดอยู่ในการดูแลของ กรมการศาสนา และในความดูแลของรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของรัฐบาล จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่

       2.กรณีมีการหมิ่นประมาทในสนามศุภชลาศัย ซึ่งเป็นสถานที่ของหน่วยราชการ  สมมตินายเลื้อยคลาน ขออนุญาตจัดชุมนุม แล้วมีการกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทจริงตามกฎหมาย

            2.1ผู้ที่อนุญาตให้มีการจัดชุมนุม มีความผืดฐานสนับสนุนหรือสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือไม่

                         ด้วยความเคารพ

                  policemajor@hotmail.com

   

  คำตอบ
  ความคิดเห็นของคุณเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะได้นำมาไตร่ตรองกันดู  แต่ในยามที่บ้านเมืองระส่ำระส่าย หากฎเกณฑ์ความถูกต้องได้ยากเต็มที การที่ประเทศจะรอดได้หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับฝ่ายราชการประจำ โดยเฉพาะตำรวจซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและกฎหมาย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมาย ไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือตามคำสั่ง  เพราะตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้นั้นนั่นแหละคือคำสั่งถาวรที่จะต้องปฏิบัติ  บ้านอื่นเมืองอื่นเขาไม่ยุ่งยากก็เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด แม้ประธานาธิบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด อัยการสูงสุดและตำรวจเขาก็ดำเนินการสอบสวนโดยไม่ต้องมีฝ่ายการเมืองมาสั่ง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 พฤศจิกายน 2551