ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030637 อยากทราบรายละเอียดการแต่งตั้งวุฒิสภาdaw27 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  อยากทราบรายละเอียดการแต่งตั้งวุฒิสภา

  เรื่อง                              อยากทราบรายละเอียดการแต่งตั้งวุฒิสภา

  กราบเรียบ                   ท่าน  มีชัย  ฤชุพันธ์

   

                                        ดิฉันได้อ่านรัฐธรรมนูญ   มาตรา  ที่กำหนดให้มีวุฒิสภา  แล้วเกิดความสงสัยจะขออนุญาตและขอความกรุณาให้ท่านช่วยอธิบายให้ได้ทราบด้วย  ดังนี้

   

                                         1.   รัฐธรรมนูญ  ๒๔๙๐  มาตรา  ๓๓  ที่บัญญัติว่า  “วุฒิสภา .. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกตั้ง”  ข้อความดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นเช่นไร

                                         2.   รัฐธรรมนูญ  ๒๔๙๒  มาตรา  ๘๒  ที่บัญญัติว่า  “วุฒิสภา ..  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้ง .. ให้ประธานองคมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ ..”  ขอความดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นเช่นไร

                                         3.   รัฐธรรมนูญ  ๒๕๑๑  มาตรา  ๗๘  และรัฐธรรมนูญ  ๒๕๒๑  มาตรา  ๘๔  “วุมิสภาพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง.. แต่ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้รับราชโองการ”  ข้อความดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นเช่นไร

                                         4.   รัฐธรรมนูญ  ๒๕๑๗  มาตรา๑๐๗  และรัฐธรรมนูญ  ๒๕๓๔   มาตรา  ๑๐๐  “วุฒสภา ... พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ..ให้นายกรัฐมนตรีรับสนองพระรบมราชโองการ”  ขอความดังกล่าวมีรายละเอียดเป็นเช่นไร

   

   

   

                                                                                       ด้วยความเคารพ

   

  คำตอบ

  เรียน daw

       อันการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น ถ้ารัฐธรรมนูญประสงค์จะกำหนดวิธีการไว้อย่างไร ก็จะบัญญัติไว้ ซึ่งหาดูได้จากรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ เช่น วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ดูมาตรา ๑๑๓ - ๑๑๕   แต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จะใช้วิธีการใดในการสรรหาบุคคล  เมื่อใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาไว้เป็นการเฉพาะ ก็จะไปเข้าข่ายหลักทั่วไป ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่า พระบรมราชโองการเกี่ยวกับการบริหาราชการแผ่นดินต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  ในกรณีเช่นนั้นคนที่จะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็คือ นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 สิงหาคม 2551