ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029291 การถือหุ้นของ ส.ส. และ ส.ว.policemajor@hotmail.com19 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  การถือหุ้นของ ส.ส. และ ส.ว.

  เรียน   อาจารย์มีชัย  ที่เคารพ

        สืบเนื่องจากปัญหาการถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน  ของ ส.ส. และ ส.ว.

        ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์  โดยอ้างถึงรัฐธรรมนูญ ปี 2540

        มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง

              (๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

        มาตรา ๑๑๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ

              (๖) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐

        มาตรา ๑๒๘  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใช้บังคับกับการกระทำอันต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยอนุโลม

        มาตรา ๑๓๓  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ

              (๗) กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘

        ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์  ดังนี้

        1.ส.ส. และ ส.ว.  ในอดีตที่อยู่ในช่วงที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 มีผลบังคับใช้   ถ้าสามารถตรวจสอบได้เรื่องการถือหุ้น  สามารถฟ้องร้องหรือร้องเรียนได้หรือไม่  และต้องแจ้งที่หน่วยงานใด

        2.หากผลการพิพากษาตัดสินว่าเป็นความผิด  นั่นหมายถึงการต้องพ้นสภาพ ส.ส. และ ส.ว.  ใช่หรือไม่

        3.จากข้อ 2  จะสามารถเรียกคืนเงินเดือนของ ส.ส. และ ส.ว.ดังกล่าวได้หรือไม่

        4.การปล่อยให้มีคนทำผิดรัฐธรรมนูญ   ถือว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานใดของรัฐหรือไม่   หรือว่าเป็นความผิดของคนไทยทุกคน   ผมไม่อยากถูกลูกหลานด่าว่าบรรพบุรุษในตอนหลังครับ

   

                         ขอบพระคุณครับ

            policemajor@hotmail.com 

  คำตอบ

  1. ฟ้องไม่ได้แล้วเพราะเขาพ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 กรกฎาคม 2551