ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026435 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเกตุนนท์ มาธิติ11 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  มาตรา 6 รัฐธรรมนูญ

  กราบเรียนถามท่านมีชัย

  มาตรา ๖" รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ

  หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้"

  1.ในกรณีที่กฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในเรื่องการตรา เช่น กระบวนการตราไม่ชอบ หรือไม่ได้ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจ(ม.29 ว.2)  ผลคือกฎหมายฉบับนั้นจะตกไปทั้งฉบับหรือไม่

  2.ผลทางกฎหมายของม.6 การที่"บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้" หมายความว่าอย่างไร

  หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ จะมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่กฎหมายนั้นประกาศใช้หรือไม่

  คำตอบ

  เรียน คุณเกตุนนท์

  1.  ตกไป

  2.  ไม่มีผลต่อคดีที่ถึงสุดไปแล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 กุมภาพันธ์ 2551