ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • พรบ.ล้างมลทิน
 •  
 • เจตนารมย์รัฐธรรมนูญปี60
 •  
 • ถนนของหม่บ้านถูกยกให้เทศบาล
 •  
 • ครอบครองปรปักษ์
 •  
 • พยานในหนังสือมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026247 การถือครองหุ้นของข้าราชการการเมืองอนุสรณ์4 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  การถือครองหุ้นของข้าราชการการเมือง

  กราบเรียน อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่เคารพ

  การถือครองหุ้นของข้าราชการการเมือง

  1. มีข้อห้ามทางกฏหมายที่ ห้ามการถือครองหุ้นของข้าราชการการเมือง ทุกตำแหน่งรึไม่ แล้วมีข้อจำกัดการถือหุ้นอย่างไร

  2. มีระยะเวลาในการจัดการหุ้นให้เรียบร้อย ในกรณีที่ถือครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

  3. การที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการการเมือง มีข้อห้ามอย่างไรบ้างครับ

  ขอแสดงความนับถือ

  อนุสรณ์

  คำตอบ

  เรียน คุณอนุสรณ์

  1. รัฐธรรมนูญห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถูกต้องห้ามไม่ให้ถือหุ้นในบริษัทห้างหุ้นส่วน ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ถ้าจะถือต่อไปก็ต้องแจ้งให้ ประธาน ปปช.ทราบ และต้องโอนหุ้นนั้นให้ให้คนอื่นจัดการ

  2. ภายสามสิบวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง

  3. เห็นจะต้องไปดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปปช.)

  2.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 กุมภาพันธ์ 2551