ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024752 คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง23 พฤศจิกายน 2550

  คำถาม
  คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ดังนี้

  1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายรวมถึง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของอบจ.

  เทศบาล และ อบต.หรือไม่ หากใช่ ก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

  สส. จะตัองวางตัวเป็นกลาง ถูกต้องหรือไม่ครับ

  2.กรณีผู้ว่า กทม.ช่วยพรรคการเมืองหาเสียง กระทำได้เนื่องจากมิได้เป็นเจ้า

  หน้าที่ของรัฐตามคำนิยามใน พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

  มาตรา 4 (12) ใช่หรือไม่ครับ

  เพื่อจะได้นำไปปฎิบัติให้ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป และขอบพระคุณอาจารย์ มา

  ณ โอกาสนี้

   

  คำตอบ

  1. ในการปฏิบัติหน้าที่เขาต้องวางตัวเป็นกลาง แต่เมื่อพ้นเวลาราชการแล้ว เขาก็มีสิทธิไปช่วยหาเสียงได้เพียงแต่ต้องไม่เอาหน้าที่การงานไปใช้ในการหาเสียงด้วย

  2. ไม่ใช่หรอก  คำตอบเป็นไปตามข้อ 1


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 พฤศจิกายน 2550