ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024131 ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดพจน์18 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

  เรียน ท่าน มีชัย ที่นับถือ

  ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาตอบคำถามผม แต่อยากจะเรียนถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจน

  1) พ. ร. บ. ฉบับ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 และ พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2535 ระบุว่า ผู้ที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกอาณาจักไทย ย่อมได้สัญชาติโดยการเกิด

  2) รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 มาตรา 20 ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ระบุว่า ผู้ที่เกิดจากมารดาเป็นสัญชาติอื่น บิดาเป็นคนสัญชาติไทย แด่ถ้าเกิดต่างประเทศฯ บิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดา จึงจะทำให้ผู้นั้นได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

   

  ผมอยากจะขอรบกวนเรียนถามท่านอีกครั้งหนึ่งว่า

  1. ถ้าผู้ที่เกิดในต่างประเทศโดยบิดามีสัญชาติไทย มารดาเป็นชาวต่างชาติ และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่บิดาได้แจ้งเกิดและผู้เป็นบุตรได้รับใบสูติบัตรออกโดยถานทูตในต่างประเทศ

  1.1  ผู้เป็นบุตรจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบิดาได้แจ้งเกิดและมีใบสูติบัตรตาม พ.ร.บ.ฉบับ พ.ศ. 2508 ไหม  

  1.2 ถ้ามีสูติบัตรแล้วบิดายังต้องจดทะเบียนรับรองให้เป็นบุตรอีกไหม 

  1.3 ถ้าต้องจดทะเบียนรับรองให้เป็นบุตร จะต้องไปขอจดที่ไหน

  2. รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 มาตรา 20 ซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  กฎหมายข้อนี้มีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติไหม

   

   ขอกรุณาช่วยตอบด้วยครับ

   

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  พจน์

  คำตอบ

  เรียน คุณพจน์

  1. เมื่อได้มีการแจ้งเกิดว่าคุณเป็นคนไทยมาแต่ต้นแล้ว ก็คงไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับคุณหรือสงสัยว่าคุณไม่ได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  เว้นแต่จะเล่นการเมือง ก็ควรให้บิดาไปจดทะเบียนรับรองเสีย เพราะอีกหน่อยพอเป็นใหญ่ขึ้นมา คู่ต่อสู้คงเที่ยวได้ค้นออกมาประจานจนได้  จะไปจดทะเบียนที่ไหนก็ได้

  2. รัฐธรรมนูญ 2549 ไม่ได้บัญญัติอย่างที่คุณเข้าใจ  มีบัญญัติแต่เฉพาะว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด เท่านั้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 ตุลาคม 2550