ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022518 ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงข่าวชี้แจงการแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ ต่อกรณีการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่นายทวีวัฒน์ ภูนิธิพันธ์10 กรกฎาคม 2550

  คำถาม
  ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงข่าวชี้แจงการแก้ปัญหาผลกระทบต่างๆ ต่อกรณีการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

  ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนชลประทานวิทยา

  10 กรกฎาคม 2550

  เรื่อง       ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแถลงข่าวชี้แจงปัญหาผลกระทบต่างๆ

                  อันเนื่องมาจากการจัดหาสถานที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

  กราบเรียน             ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์

                                  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   

                                  สืบเนื่องต่อกรณีปัญหาจากผลกระทบในการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ณ สนามกอล์ฟกรมชลประทานและโรงเรียนชลประทานสงเคราห์ โดยได้มีการแลงข่าวชี้แจงถึงการแก้ปัญหาจากผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบสานที่ที่จะก่อสร้าง

                                  ทางชมรมผู้ปกครอง ซึ่งมีสถานภาพเกี่ยวข้องเป็น 2 สถานะภาพ โดยหนึ่งนั้นเป็นผู้ปกครองของนักเรียน และอีกหนึ่งในฐานะชาวชุมชนในพื้นที่ ที่มีที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง จึงขอสรุปประวัติมาเป็นมาของพื้นที่ ที่จะใช้ก่อสร้าง ตลอดจนถึงความห่วงใยในปัญหาผลกระทบต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยและความเห็นแย้งต่อการแถลงข่าวนโยบายการแก้ปัญหาของประธานคณะกรรมการจัดสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ โดยคุณพจนีย์ ธนวรานิช ดังต่อไปนี้

  ความเป็นมาของพื้นที่จัดสร้างรัฐสภา

  เดิมพื้นที่ผืนนี้เป็นพื้นที่ของประชาชนท้องถิ่น โดยมีวัดอยู่ 2 วัด แต่เนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นมีความประสงค์ที่จะก่อตั้งกรมชลประทานขึ้น จึงได้มีซื้อที่ดินผืนดังกล่าว โดยกำหนดให้หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการวางผังแม่บทในการจัดสร้าง

  เนื่องจากพื้นที่ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ ที่ห่างไกลความเจริญเป็นอย่างมาก ขาดแคลนที่สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องย้ายมาประจำอยู่ ณ หน่วยงานแห่งนี้

  ฉะนั้นด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล และมองปัญหาอย่างรอบด้าน หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จึงได้วางผัง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นการตอบแทนต่อชาวชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ ที่ได้เสียสละถูกเวณคืนที่ดินเพื่อนำมาสร้างเป็นกรมชลประทานในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาล บ้านพักข้าราชการ โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนคือ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และโรงเรียนชลประทานวิทยา ตลอดจนสนามกอล์ฟซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่มีราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เพื่อเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนที่มีรายได้น้อย ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาชนิดนี้ รวมทั้งเป็นที่สร้างงาน สร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ แก่ครอบครัวของข้าราชการเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย และเป็นปอดให้แก่ชาวชุมชนในย่านนี้

                  และจากวัดเดิมที่เคยมีอยู่ 2 วัดและถูกเพิกถอนไปจากการเวณคืนที่ดินผืนดังกล่าว จึงมีการรวบรวมจัดสร้างวัดขึ้นใหม่เป็นศูนย์รวมใจของชาวชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ และได้กราบนมัสการนิมนต์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้จนถึงปัจจุบันในชื่อที่เราและท่านรู้จักกันดี คือ  “ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ “ ซึ่งเป็นแหล่งปฎิบัติศาสนกิจทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกาชนอันสงบร่มรื่น และเป็นโรงเรียนเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในโครงการ “ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ “ ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

                  ฉะนั้นหากรัฐสภาแห่งใหม่ ได้มาสร้าง ณ ที่แห่งนี้ ย่อมจะมีผลกระทบต่อชาวชุมชนเดิมซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาอย่างสงบ สันติ มีความเอื้ออาทรต่อกันมาช้านาน

  ผลกระทบต่อชุมชน

  ความแออัดติดขัดของสภาพการจราจร   บริเวณสถานที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับถนนต่างๆ คือ ถนนติวานนท์ (เป็นนนด้านหน้ารัฐสภา) ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรัตนาธิเษศ ถนนงามวงศ์วาน และถนนติวานนท์ทั้งในด้านต่อเนื่องถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถนนติวานนท์ด้านต่อเนื่องรังสิต ซึ่งถนนทุกเส้นมีสภาพการจราจรที่ติดขัดเกือบจะตลอดเวลาในช่วงเช้าถึงค่ำ

                  ซึ่งคุณพจนีย์ได้แถลงว่า จะแก้ปัญหาโดยการขยายถนนให้กว้างขึ้น

  ทางชมรมฯ ขอตั้งข้อสังเกต – ปัจจุบัน ถนนติวานนท์ ด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ได้มีการขยายถนนจนเต็มพื้นที่แล้ว หากจะมีการขยายถนนจริงตามการแถลงข่าว จะต้องมีการเวณคืนที่ดินฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งจึงจะทำได้

  ซึ่งคุณพจนีย์ ได้แถลงว่า จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง โดยต่อเชื่อมทางขึ้นลงทางด่วนมายังสถานที่ก่อสร้างรัฐสภา

                  ทางชมรมฯ ขอตั้งข้อสังเกต – พื้นที่ที่จะสามารถสร้างส่วนต่อเชื่อมทางด่วนได้ มีเพียงพื้นที่ด้านหลังสถานที่ก่อสร้างรัฐสภา ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ราชพัสดุผืนดังกล่าว ซึ่งก็คงจะต้องมีการเวณคืนที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างในส่วนเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนอยู่อาศัยหนาแน่น

  ความปลอดภัยในชีวิต   สืบเนื่องจากการตั้งอยู่ของรัฐสภา ย่อมมีกลุ่มมวลชนต่างๆ ที่จะเคลื่อนขบวนมาประท้วงยังบริเวณด้านหน้ารัฐสภา ฉะนั้นความปลอดภัย ความสับสนวุ่นวาย จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

  ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งเด็กนักเรียน ประชาชนสัญจรไปมาตลอดทั้งวันและยามค่ำคืน ปัญหาการกระทบกระทั่งกันของชาวชุมชนและกลุ่มมวลชนผู้ประท้วง ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่จะต้องเดินทางไปกลับโรงเรียน ซึ่งมีทั้งโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยยังไม่รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและต้องสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว

  ซึ่งคุณพจนีย์ ได้แถลงว่า จะมีการเตรียมพื้นที่ด้านในของรัฐสภาไว้รองรับกลุ่มมวลชน

  เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

  ทางชมรมฯ ขอตั้งข้อสังเกต – กลุ่มมวลชนที่เคลื่อนไหวประท้วง ต่างจากเด็กนักเรียน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยินยอมปฎิบัติตามคำสั่ง แม้ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจในคำสั่งนั้นๆ ก็ตามแต่การเคลื่อนไหวประท้วง เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ มุ่งปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในข้อเรียกร้อง ต้องการให้เป็นข่าว ฉะนั้นจึงเป็นการมองปัญหาอย่างไม่เข้าใจธรรมชาติของกลุ่มประท้วงที่จำเป็นจะต้องสร้างความวุ่นวายเพื่อแลกกับการได้รับความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มประท้วงทั้งในอดีตและปัจจุบัน

  ความสุขและสงบเรียบร้อยของชุมชน  สืบเนื่องจากการตั้งอยู่ของรัฐสภา ความกระทบต่อการดงรงชีวิตของชาวชุมชนที่อยู่ศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ทั้งในด้านการทำมาค้าขายที่จะลำบากมากขึ้นจากการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้น  วัดชลประทานรังสฤษฏ์ที่เคยสงบร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชน ก็คงหนีไม่พ้นความวุ่นวายจากกลุ่มประท้วงที่จะต้องมาอาศัยพื้นที่วัดในการพักอาศัย หรือเคลื่อนขบวนผ่าน

                  และนอกเหนือจากการแถลงข่าวของคณะกรรมการจัดสร้างรัฐสภา ทางชมรมฯ ขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

                  พื้นที่ ที่จะใช้ในการก่อสร้างรัฐสภามีเพียงพื้นที่สนามกอล์ฟ และ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จริงหรือ

  ทางชมรมฯ ขอตั้งข้อสังเกต   จากการแถลงข่าวของคุณพจนีย์ว่า รัฐสภาแห่งใหม่นี้มีมีการปรับผังวางภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศ 

  ฉะนั้นพื้นที่ในส่วนของตลาดสด ซึ่งต่อไปจะอยู่ทางด้านขวาติดกับรัฐสภา จะขัดกับภูมิทัศน์อันสวยและสง่างามตามเจตนารมณ์หรือ และจะมีการดำเนินการกับตลาดสดอย่างไรต่อไป 

  และในส่วนพื้นที่ด้านหลังรัฐสภา ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแออัด สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม จะมีแผนดำเนินการอย่างไร

  จะมีการเวณคืนที่ดินที่จะทำการขยายถนน และก่อสร้างทางเชื่อมทางด่วนอย่างไร

  และมีแผนการที่จะใช้พื้นที่ทางฝั่งด้านกรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน และบ้านพักข้าราชการพนักงาน หรือไม่อย่างไร

  ฉะนั้นทางชมรมฯ จึงขอสรุปเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น และกำลังเป็นไป รวมถึงความระแวงสงสัย สับสนมายังท่านเพื่อได้พิจารณาในอีกด้านหนึ่ง

  และหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่าน ในการช่วยนำเสนอและสอบถามต่อทุกๆ ท่านทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพยามรวบรัดจัดสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ โดยปราศจากการศึกษาถึงผลกระทบต่อวิถีชิวิตของชาวชุมชน และอาจจะต้องรวมถึงพื้นที่ของชาวชุมชนที่จะต้องถูกเวณคืนเพิ่มเติม ในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้ประกอบกับรัฐสภาแห่งนี้ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการจัดสร้างรัฐสภาห่งใหม่ ยังไม่แถลง ลืมแถลงหรือพยามที่จะไม่แถลงต่อสังคม

   

                                             ด้วยความเคารพและห่วงใยต่อชุมชนแห่งนี้

                                                      นายทวีวัฒน์  ภูนิธิพันธ์ 081-8315100

   รักษาการแทนประธาน ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนชลประทานวิทยา

  คำตอบ

  เรียน คุณทวีวัฒน์

       อย่างเพิ่งไปกังวลใจไปมากนักเลยครับ  ถ้าจะตกลงใจสร้างที่นี่เมื่อไร เขาก็คงต้องมารับฟังปัญหาทั้งหมดก่อน เพื่อจะได้ดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขได้จนเป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่จึงจะตัดสินใจ  อนึ่ง การสร้างสถานที่ทำงานของราชการนั้น ไม่อาจเวนคืนที่ดินได้หรอกเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำได้  ทั้งยังไม่เคยมีใครคิดจะเวนคืนที่ดินแถวนั้นให้ผู้คนต้องเดือดร้อน  ที่เขาสนใจกันในเบื้องต้นนั้น ก็เนื่องจากถามอธิบดีกรมชลประทานแล้ว ว่าไม่มีอะไรขัดข้อง เขาก็เลยสนใจ   การที่ในขณะนี้ยังไม่ได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านนั้น เพราะยังไม่แน่ใจว่า จะสู้จำนวนเงินที่กรมชลเคยบอกไว้ว่าต้องการค่าชดเชยจำนวนมากไหวไหม เฉพาะส่วนที่จะต้องสร้างอาคารใหม่ให้โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รวมทั้งสนามกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งคอมพิวเตอร์ ประมาณ ๔๐๐ กว่าล้าน ซึ่งกรณีนี้ไม่มีปัญหา เพราะจะเท่าไรก็ได้ เพราะเป็นการสร้างความเจริญให้แก่โรงเรียนให้ทัดเทียมคนอื่นเขา และจะเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนอย่างแท้จริง  แต่ค่าชดเชยแคดดี้คนละเป็นแสน ค่าชดเชยสมาชิกของสนามกอล์ฟ ค่าชดเชยอื่น ๆ รวมแล้วเป็นพันล้าน เขาก็เลยยังรีรออยู่ เพื่อขอดูรายละเอียดก่อน เมื่อรู้แล้วจะได้ไปคุยกับชุมชนว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรให้บ้าง จะต้องใช้เงินอีกเท่าไร หรือถ้าความเดือดร้อนนั้นไม่อาจแก้ไขได้ ก็จะได้ไปหาที่อื่นต่อไป  พอดีพอร้ายจะต้องยุติเสียตั้งแต่รู้ค่าชดเชยจากกรมชลประทานก็ได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 กรกฎาคม 2550