ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022318 ควรบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ชาวพุทธ25 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  ควรบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่

  มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบและอนุโมทนา

              ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

                                          ลงในรัฐธรรมนูญ

              สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกหนังสือที่ 0006/4493 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ระบุว่ามหาเถรสมาคมได้จัดประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมอนุโมทนาสนับสนุนให้บรรจุคำว่า 'พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ' ลงในรัฐธรรมนูญ โดยนายมนัส ภาคภูมิ ในนามผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือไปยังประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม  ศิลปะและวัฒน ธรรม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแจ้งผลการประชุมดังกล่าว

                      มติดังกล่าว    เป็นการส่งสัญญาณถึงจุดยืนขององค์กรหลักสูงสุดของชาวพุทธ ซึ่งบ่งชี้ว่า      ต่อไปพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศจะให้ความสนับสนุนการเรียกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ  และหากไม่เป็นผลสำเร็จ ก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในประเทศจะพร้อมใจกันคว่ำรัฐธรรม นูญเพราะแสดงว่ารัฐบาลภายใต้การควบคุมของคมช. ไม่ได้ใส่ใจฟังเสียงชาวพุทธซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ภายในประเทศในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

   

  คำตอบ
  รับทราบ ครับ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 มิถุนายน 2550