ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022099 องค์กรอิสระผู้ไฝ่รู้10 มิถุนายน 2550

  คำถาม
  องค์กรอิสระ

  กราบเรียนถามและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์และขอท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับ

  ตามที่กระผมพอจะได้ทราบถึงแนวความคิดของมงเตสกิเออร์ถึงการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐที่หลายประเทศนำไปปรับใช้อยู่บ้างว่าจะต้องมีองค์กรที่ถ่วงดุลอำนาจระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ซึ่งแยกกันเป็นองค์กรเพื่อถ่วงดุลอำนาจกันหรือเป็นอิสระจากกันไม่ขึ้นตรงต่อองค์กรใดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการปกครอง

  แต่องค์กรอิสระอย่าง กกต. มีคำนาจเบ็ดเสร็จในการกล่าวหาสอบสวนพิจารณาและพิพากษาได้เองในองค์กรเดียวโดยไม่มีการถ่วงดุลหรือทานอำนาจกับฝ่ายใดอย่างนี้มันจะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาหรือการยอมรับในคำตัดสินนั้นหรือครับ 

  ผมขอเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ให้ กกต.มีอำนาจพิจารณาพิพากษาโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุดที่สอบสวนแล้วจากการกล่าวหาของประชาชนหรือผู้เสียหายในการกระทำนั้น

  กราบขอความกรุณาให้ความกระจ่างและคำแนะนำของท่านอาจารย์ด้วยครับ

  คำตอบ

  เรียน ผู้ใฝ่รู้

      ดูเหมือนปัจจุบันนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญ  เขาจะไม่ยอมรับหลักเรื่อง ๓ อำนาจ ของมองเตสกิเออร์ แล้ว และได้พยายามกระจายอำนาจบริหารออกไป  ตามร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่ไปไกลถึงขนาด ให้อำนาจเสนอกฎหมายต่อสภา เป็นอำนาจของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำไป

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 มิถุนายน 2550