ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021692 ประกาศคณะปฎิรูปฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๒หนุ่มรักเลือกตั้ง10 พฤษภาคม 2550

  คำถาม
  ประกาศคณะปฎิรูปฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๒๒

  กระผมขอสอบถามท่านอาจารย์ ดังนี้

                     ๑. ข้อความที่ว่า " ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง ..." ตามประกาศคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙ จะมีความหมายรวมถึง กรณีบุคคลในพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร

                    ๒. คำว่า " การรวมกลุ่มทางการเมือง " ตามประกาศคณะปฎิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ มีความหมายว่าอย่างไร

                    ๓. กรณีผู้สมัครเสนอบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นตำแหน่งผู้บริหาร เช่น รองนายก เลขานุการ เป็นต้น การกระทำดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อประกาศคณะปฎิรูปการปกครองฯฉบับที่ ๑๕ และ ฉบับที่ ๒๒ หรือไม่ 

  คำตอบ

  1. ถ้ากระทำในนามหรือเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองก็ต้องถือว่าเป็นการกระทำของพรรคการเมือง และอยู่ในข่ายต้องห้าม

  2.-3. จำไม่ได้ว่าฉบับที่ 22 เป็นเรื่องอะไร และมีความว่าอย่างไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 พฤษภาคม 2550