ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021581 วาระของกกต.หนุ่มรักเลือกตั้ง30 เมษายน 2550

  คำถาม
  วาระของกกต.

  กระผมอยากทราบว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งไว้หรือไม่ อย่างไร ในกรณีดังต่อไปนี้

   ๑. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาจากการแต่งตั้งของคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นอย่างไร มีวาระ ๗ ปี หรือ มีวาระเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งดังกล่าว เหมือนกับมาตรา ๓๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

  ๒. หากกรณีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดไม่ผ่านแล้ว โดยหลักการแล้ว วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ ๑ จะยังคงเป็นไปตามหลักการเดิมที่ได้เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่

   

  คำตอบ

  1. มีวาระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  2. ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ก็ไม่มีผลกระทบต่อาการดำรงตำแหน่งของ กกต.

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 เมษายน 2550