ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021307 เสนอแนะราษฎรชนบท9 เมษายน 2550

  คำถาม
  เสนอแนะ
  ขอเรียนถามและเสนอแนะต่อน่ะครับ จริงๆแล้วตามที่ท่านได้ตอยผมว่า การกำหนดบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับอบต. ไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แค่กฏหมายธรรมดาเท่านั้น  ก็จริงอย่างที่ท่านพูด แต่มีข้อสังเกตนิดหนึ่ง จริงๆแล้ว การบริหารราชการแผ่นดินไทย  กำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  ถามว่าทำไมจึงกำหนดหมวดว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นไว้ได้ แต่การปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ทำไมไม่บรรจุไว้อีกหมวดหนึ่ง  จริงๆแล้ว ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีความรู้จะคิดหรือไม่  ว่าไทยเรากำลังเสียระบบการปกครอง  ท่านอย่าลืมว่าเราปกครองระบบรัฐเดี่ยว จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลตามระดับชั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่น แต่ในอนาคตผมไม่อยากคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะนับแต่เรามีการปกครองท้องถิ่น ประชาชนใช่ว่าจะมีส่วนร่วมเท่าที่ควร แต่กฏหมายดังกล่าวได้เอื้อให้กับนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ เข้ามาแสวงหาอำนาจกัน  ท่านก็คงรู้ว่าทุกวันนี้ รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณ ไปกับท้องถิ่นขนาดไหน ใช่ว่าจะพัฒนาบ้านเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนน่ะ  แต่เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง  หน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้น  ถามว่าทันเกมส์ไหม ตอบเลยว่าอาจทัน แต่ไม่มีหลักฐาน  ดังนั้น จึงควรรื้อระบบการปกครองไทยใหม่  ด้านหนึ่งคือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่อีกด้านหนึ่งต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นรัฐเดี่ยว และสถาบันฯ ที่ทุกคนเคารพรัก   ผู้ที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดิน และสถาบันได้  ในระดับท้องถิ่น คือ นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และข้าราชการทุกส่วนราชการ ถึงแม้เงินเดือนน้อยไม่มีค่าตอบแทนมากเหมือนกับข้าราชการท้องถิ่น แต่เขามีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง และพร้อมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต  ข้อเสนอแนะนี้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจ
  คำตอบ

  เข้าใจน่ะเข้าใจอยู่  แต่คนสมัยนี้เขาไม่ค่อยได้คิดอย่างนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเหมือนจะใส่อะไรต่ออะไรเกี่ยวกับท้องถิ่นให้หนักยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไป

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 เมษายน 2550