ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  020466 หมิ่นประมาทนอกราชอาณาจักรสมนึก5 กุมภาพันธ์ 2550

  คำถาม
  หมิ่นประมาทนอกราชอาณาจักร

  เรียนถามอาจารย์มีชัย

   

                     ในกรณีที่มีคนสัญชาติไทยกระทำการหมิ่นประมาทหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในต่างประเทศ แต่ว่ามีการเอามาลงข่าวเป็นการเอาเทปของคนผู้นั้นซึ่งเป็นผู้พูดมาฉายในประเทศไทย หรือลงคำสัมภาษณ์ในหนังสือซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ แต่ว่ามีขายในประเทศไทยและมีผู้เอามาแปลให้คนไทยฟังผ่านทางข่าวโทรทัศน์หรือวิทยุ (สมมติว่าแปลถูกต้อง 100%)อยากทราบว่า

  1.     คนสัญชาติไทยคนนั้นจะมีความผิดหรือไม่ครับ เพราะว่าเขาพูดในต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (ความเห็นของผม ผมว่าไม่น่าจะผิดเพราะว่าเขากระทำการนั้นนอกราชอาณาจักร)

  2.     ผู้เผยแพร่ภาพ (สถานีที่เอาเทปมาเผยแพร่) จะมีความผิดไหมครับ

  3.     ผู้แปลข่าวนั้นให้คนไทยฟัง จะมีความผิดไหมครับ

   

  ขอบคุณครับ

  สมนึก

  คำตอบ

  เรียน คุณสมนึก

       การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นในบางกรณีกฎหมายก็ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร เช่น กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่า "ความผิดใดที่การกระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระทำเกิดในราชอาณาจักร โดยผู้กระทำประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระทำ ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาทณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร  อันมีผลให้ผู้กระทำต้องรับโทษตามกฎหมาย

        บางกรณีแม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร แต่ก็ต้องรับโทษในราชอาณาจักร เช่น ตามบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร คือ (๑)ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๒๙ (ซึ่งรวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ด้วย) ฯลฯ

       อันความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น ผู้ใดนำไปเผยแพร่ ก็ย่อมพลอยมีความผิดไปด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กุมภาพันธ์ 2550