ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  020367 กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนอย่างไรตี๋27 มกราคม 2550

  คำถาม
  กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญ มีขั้นตอนอย่างไร

  เรียน อาจารย์

    1) ผมอยากทราบว่าในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญ  มีขั้นตอนอย่างไร เช่น 2000 คน คัดเหลือ 200 คน และคัดเหลือ 100 คน  (บุคคลเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอะไร  มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง)

    2)  ที่บอกว่า คมช. ส่งมา 10 คน  และส่งมาจากที่อื่นอีก 25 คน  (บุคคลเหล่านี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร  มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง)

   3)  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว จะต้องทำอย่างไรจึงจะประกาศใช้ได้

  คำตอบ

  เรียน ตี๋

  1. ในขั้นตอนแรกมีสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จำนวนรวมทั้งหมดไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน  เมื่อได้แล้ว (ในทางความเป็นจริงได้ไม่ถึง ๒,๐๐๐)

  ก็จัดให้เลือกกันเองให้เหลือ ๒๐๐ คน เพื่อส่งรายชื่อ ๒๐๐ คนนั้นให้ คมช.คัดเลือกให้เหลือ ๑๐๐ คน ประกอบกันเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญ  ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้น สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือคนภายนอก จำนวน ๒๕ คน และ คมช.คัดเลือกอีก ๑๐ คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ  เมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนจะประกาศใช้ต้องดำเนินการจัดให้มีประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่ เมื่อเสียงข้างมากของประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญนั้นแล้ว จึงประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญต่อไปได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มกราคม 2550