ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  053012 การครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย3ธิดารัตน์6 พฤศจิกายน 2561

  คำถาม
  การครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย3
  ขอเรียนถามอาจารย์ว่า
  1.การครอบครองของเจ้าของเดิมก่อนที่จะสละสิทธิครอบครองให้แก่บิดาของดิฉันนั้น เป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
  2.การที่เจ้าของเดิมขายที่ดินนั้นและสละสิทธิครอบครอง โดยมีค่าตอบแทน(ขาย) ให้แก่บิดาข้าพเจ้านั้น จะถือว่าการครอบครองของบิดาของดิฉันในขณะนี้ เป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
  3.ท่านช่วยแนะนำแนวทางการต่อสู้ให้ได้ทำกินในที่ดินต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะ
  คำตอบ

  1. จะถือว่าเป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าได้มีการครอบครองมีก่อน และในขณะที่ครอบครองมิได้มีการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินแปลงนั้นมาก่อน

  2. ถ้าเจ้าของเดิมมีสิทธิครอบครองโดยชอบ การที่เขาโอนาให้บิดาคุณ ก็เป็นการชอบและใช้อ้างอิงได้

  3. เนื่องจากที่ดินถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแล้ว ถ้าคุณมีหลักฐานเพียงพอว่าได้มีการครอบครองโดยชอบมาก่อนที่จะมีการประกาศ ก็อาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้กันที่ดินนั้นออกจากเขตอุทยานได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 พฤศจิกายน 2561