ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052897 ถามต่อจากคำถาม 052817 ผู้รับทุนยังไม่ได้รับเข้าทำงานผู้ค้ำประกัน13 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  ถามต่อจากคำถาม 052817 ผู้รับทุนยังไม่ได้รับเข้าทำงาน
  ถามต่อจากคำถาม 052817 ผู้รับทุนยังไม่ได้รับเข้าทำงาน
  หลังจากแจ้ง กพ แล้ว ครบกำหนดเวลาสามเดือนแล้ว ถ้าเขาไม่ตอบอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรและยังไม่บรรจุ  ต้องทำอย่างไรต่อถ้าต้องการยกเลิกสัญญา  

  1.ผู้ค้ำประกันต้องไปต่อที่ฟ้องศาลปกครอง ใช่ไหม 
  2.ฟ้องโดยผู้รับทุนไม่ได้ร่วมเซ็นฟ้องได้หรือไม่ 
  3.เงินที่จ่ายไปในการศึกษาถือว่าเป็นหนี้อยู่หรือไม่อย่างไร เรื่องค่าปรับและดอกเบี่ย ต้องระบุในคำฟ้องหรือไม่  รวมทั้งสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหาย ที่ไม่ได้ทำงาน หรือแล้วแต่ศาลจะตัดสิน
  4.จะศึกษาวิธีการและฟ้องด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้ทนายได้ไหม
  5. (ไม่รู้จะฝันไปหรือเปล่า) ถ้า กพ. ส่งหนังสือยอมยกเลิกสัญญา ใช้เอกสารที่เขาส่งมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก็เพอเพียงไหม
  คำตอบ
  ก็มีหนังสือแจ้งการยกเลิกสัญญา แต่ก่อนจะมีหนังสือแจ้งเขา ควรปรึกษาทนายความ เขาจะได้ศึกษาสัญญาที่ทำไว้และเขียนหนังสือยกเลิกสัญญาให้รอบคอบ เมื่อเลิกสัญญาเพราะความผิดของทางราชการ คุณก็ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องชำระเงินที่ใช้ไปคืน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 มิถุนายน 2561