ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052894 อนาคตของเด็กอีสานเหนือ12 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  อนาคตของเด็ก
  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ
  กระผมมีเรื่องจากขอความปรึกษาดังนี้
  มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งกำลังจบชั้น ม.6 (โรงเรียนของท้องถิ่น) แต่ทางโรงเรียนได้ตรวจพบว่าเด็กคนนี้ยังไม่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) เนื่องจากติด ร. และมีปัญหากับครูผู้สอน แต่เด็กไม่ยอมไปติดต่อขอแก้ ร. และดำเนินการให้จบ ม.3 โรงเรียนปัจจุบันจึงไม่ยอมให้เด็กจบ ม.6 จะให้ไปหาที่เรียนใหม่และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เด็กคนนี้เป็นเด็กเรียนเก่ง ช่วยงานโรงเรียน มีความประพฤติดีเรียบร้อย หากจะมองคร่าวๆ แล้วจะเห็นว่าโรงเรียนไม่มองถึงอนาคตคนเด็กเลย จะตัดปัญหาทั้งๆ ที่ความผิดน่าจะเป็นทางโรงเรียนที่รับเด็กเข้าเรียนโดยเอกสารไม่ครบถ้วน จนปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนเด็กเรียนชั้น ม.6 ดูจากปัญหาแล้วก็สงสารเด็ก จึงเรียนมาเพื่อขอคำปรึกษา ขอบคุณครับ
  คำตอบ
  ให้ผู้ปกครองเด็กไปฟ้องศาลปกครอง และขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อน  ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ศาลว่าจะฟ้องในแง่มุมใดได้บ้าง  ถ้ามีระเบียบว่าเด็กจะจบได้ต้องยื่นขอจบ ระเบียบนั้นก็น่าจะใช้ไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 มิถุนายน 2561