ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052888 คำสั่งทางปกครองณัฐวรรณ8 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  คำสั่งทางปกครอง
  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๙ กำหนดว่าก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือก่อน โดยคำเตือนนั้นจะต้องระบุมาตรการทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้งและค่าใช้จ่ายหรือจำนวนค่าปรับทางปกครอง

  ข้อสงสัย
  ๑. คำเตือนตามมาตรา ๕๙ หากระบุเพียงว่า หากผู้รับคำสั่งยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หน่วยงานจะใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนดโทษปรับทางปกครอง "ไม่เกินสามล้านบาท" ถือว่าเป็นการกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครองที่ชัดแจ้ง มีผลให้ข้อความดังกล่าวเป็นคำเตือนทางปกครองหรือไม่
  ๒. หน่วยงานของรัฐมีประกาศ ๒ ฉบับที่มีความมุ่งหมายลงโทษการกระทำที่แตกต่างกัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานตรวจสอบพบการกระทำที่ถือเป็นความผิดตามประกาศทั้งสองฉบับ หน่วยงานของรัฐสามารถลงโทษการกระทำดังกล่าวตามประกาศทั้งสองฉบับได้หรือไม่ จะเป็นการลงโทษการกระทำครั้งเดียวสองหนซึ่งผิดหลักกฎหมายทั่วไปหรือไม่

  ขอบพระคุณครับอาจารย์
  คำตอบ

  1. น่าจะยังไม่ชัดแจ้งเพียงพอ เพราะคำว่า "ไม่เกินสามล้านบาท" นั้น มีความแตกต่างตั้งแต่ ๑ บาท จนถึง ๓ ล้านบาท เมื่อรู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร ก็ควรจะรู้ว่ากรณีนั้นจะปรับเขาเท่าใด ก็ระบุเสียให้ชัดว่าจะปรับเท่าไร

  2. ถ้าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกัน ก็ไม่ควรลงโทษซ้ำกัน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 มิถุนายน 2561