ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052612 บอกเลิกสัญญาและคืนมัดจำมารวย8 กันยายน 2560

  คำถาม
  บอกเลิกสัญญาและคืนมัดจำ

  มารดาบอกขายและได้ทำสัญญาจะซื้อขายไม้ยางพาราไป ทางผู้ซื้อไม่ได้สอบถามรายละเอียดหรือขอเอกสารกรรมสิทธิ์ก่อนทำสัญญา โฉนดเป็นของบุตร ซึ่งในสัญญามีตราครุฑด้วย มีการกรอกรายละเอียดของสัญญาที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  และไม่มีสำเนาให้คู่สัญญา เป็นเอกสารเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น โดยอาศัยเหตุมารดาอยู่เพียงลำพัง จึงไม่เข้าใจตามสมควร ซึ่งสารสำคัญนั้นแห่งการกระทำของตน ได้ลงลายมือผู้รับเงินไป พร้อมเงิน 10,000 บาท

            ทางบุตร จึงมีการโทรแจ้งกับนัดพูดคุยบอกเลิกสัญญาและขอคืนเงินมัดจำแล้ว  ๒ ครั้งแล้ว ได้มีการรับคำตกลงตามวันเวลาที่นัดหมาย เมื่อถึงเวลานัดหมายทาง ผู้ซื้อ ไม่ได้มาตามวันเวลาที่นัดหมายแต่อย่างใด ไม่รับเงินมัดจำคืน

   

  คำถาม

  1. สัญญานี้ใช้ตราครุฑผิดไม่

  2. บอกเลิกสัญญาและคืนมัดจำได้ไม่

  3. มารดาจะเข้าฉ้อโกงหรือไม่

  4. ต้องทำอย่างไรบ้าง

  คำตอบ

  1.  ไม่มีอะไรผิดที่เกี่ยวกับสัญญา ถ้าจะผิดก็เป็นคนละเรื่อง มิได้มีผลกระทบต่อสัญญา

  2. ถ้าสัญญานั้นทำกับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไม้ สัญญานั้นก็เป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้

  3. ถ้าไม่ได้มีเจตนาก็ไม่ผิด

  4. ถ้าไม้นั้นเป็นของคุณ ๆ ก็มีหนังสือแจ้งเขาไปว่าคุณไม่ประสงค์จะขาย และคืนเงินมัดจำเขาไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 กันยายน 2560