ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • พรบ.ล้างมลทิน
 •  
 • เจตนารมย์รัฐธรรมนูญปี60
 •  
 • ถนนของหม่บ้านถูกยกให้เทศบาล
 •  
 • ครอบครองปรปักษ์
 •  
 • พยานในหนังสือมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052582 บัญชีสอบแม่ฮ่องสอนผู้เข้าสอบ12 สิงหาคม 2560

  คำถาม
  บัญชีสอบแม่ฮ่องสอน

  หนูไปสอบแข่งขันเปลี่ยนสายงานจากเจ้าพนักงานธุรการเป็นนักทรัพยากรบุคคลของ อบต.เมื่อปี 2558 ซึ่งจัดสอบโดย อบต.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 8 แห่ง ในการสอบแข่งขันครั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับหน้าที่ดำเนินการจัดสอบและออกข้อสอบให้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ หนูเดินทางจากจังหวัดเชียงราย-แม่ฮ่องสอนทางรถยนต์ทั้งหมด 4 ครั้ง การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

              ครั้งแรกเดินทางไปสมัครสอบ

              ครั้งที่ 2 เดินทางไปสอบ

              ครั้งที่ 3 เดินทางไปสอบสัมภาษณ์โดยแม่และสามีเดินทางไปด้วย

              ครั้งที่ 4 เดินทางไปขอหนังสือรับรองเพื่อเปลี่ยนสายงานจากเจ้าพนักงานธุรการเป็นนักทรัพยากรบุคคล

              กระทั่งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.59 ที่ประชุม ก. กลาง ท้องถิ่น (ประชุมร่วม 3 ก) ได้ลงมติ "ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้" ของทั้ง 8 อบต.ดังกล่าว โดยอ้างเหตุผลว่า ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ และการคัดเลือกข้อสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จากมติดังกล่าวจะส่งผลให้ "ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้บรรจุเข้ารับราชการแล้วนั้น ต้องถูกปลดออกจากราชการ" รวมถึงข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง/สายงานของตนเอง ก็จะต้องกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม มติดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ได้ใช้หลักคุณธรรมอย่างรอบคอบและไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้าสอบและสอบผ่าน เพราะกระบวนการตรวจไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด แต่เพื่อความละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นปัญหาข้อกฎหมายและกระทบสิทธิกับบุคคลจำนวนมาก ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องดังกล่าว หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

              คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานที่มีเกียรติประวัติ ได้รับความเคารพนับถือมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ปรึกษาในพระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการร่างกฎหมาย และเป็นองค์กรที่พิจารณาเรื่องราวเดือดร้อนของราษฎร แต่มีกระแสข่าวที่ไม่ทราบที่มาอย่างแน่ชัดว่า จะมีการแทรกแซงอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้มีมติยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนูจึงขอสอบถามดังนี้ค่ะ

  1.      การพิจารณาบัญชีสอบแม่ฮ่องสอนดำเนินการถึงขั้นตอนไหนค่ะ

  2.      สามารถทำได้ด้วยเหรอค่ะ เพราะเท่าที่ทราบคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วยผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน ระดับแนวหน้าของประเทศ หากมีการแทรกแซงจริง คณะกรรมการกฤษฎีกาก็มิได้พิจารณาเรื่องราวเดือดร้อนของราษฎรได้จริง

                                                      ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

                                                         นางสาวพัชรินทร์ ไต๋เจริญ

  คำตอบ

  1. ไม่ทราบเหมือนกันว่า พิจารณาไปถึงไหน เพราะมีหลายคณะ

  2. คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นอิสระ ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้


     อันที่จริงถ้า ก.ทั้งหลายกระทำการโดยไม่เป็นธรรม ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถฟ้องศาลปกครองได้ และถ้าทำให้เสียหายก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 สิงหาคม 2560