ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052575 การจ้างเหมาบริการพนักงานท้องถิ่น4 สิงหาคม 2560

  คำถาม
  การจ้างเหมาบริการ
  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย
  กระผมขอเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการของท้องถิ่นครับ
  1.พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง(ปากเปล่า)และกระด้างกระเดืองต่อหัวหน้างานมีความผิดหรือไม่
  2.หัวหน้างานมีสิทธิบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาลดค่าจ้างเพราะเหตุตามข้อ1.ได้หรือไม่
  3.ปกติค่าจ้างออกไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน แต่หัวหน้างานไม่ยอมเซนต์ฎีกาเบิกค่าจ้างหรือเซนต์ช้าทำให้ค่าจ้างออกหลังคนอื่นได้หรือไม่ครับ
  4.พนักงานจ้างเหมาบริการมีสิทธิฟ้องเอาผิดหัวหน้างานคนดังกล่าวได้หรือไม่ครับถ้าไม่ยอมเซนต์ฎีกาเบิกให้ตามข้อ3.ครับ ขอบพระคุณครับ
   
  คำตอบ

  1. ถ้าเป็นการจ้างเหมา คนรับจ้างเหมาเขาก็ไม่มีผู้บังคับบัญชา แต่อาจมีคนตรวจสอบผลการทำงาน ถ้าทำงานครบถ้วนถูกต้อง คนตรวจสอบก็ว่าอะไรไม่ได้

  2. เมื่อเป็นการตกลงการจ้างเหมา การจ่ายค่าจ้างก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลง

  3. ถ้าเขาจ่ายช้า ผู้รับจ้างก็มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้

  4. ฟ้องได้ แต่ต้องฟ้องนายจ้าง แล้วนายจ้างเขาไปไล่เบี้ยเอาจากผู้ตรวจสอบเอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 สิงหาคม 2560