ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052528 ผู้จัดการมรดกทำผิดหน้าที่และไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐบุตรชอบด้วยกฎหมาย28 มิถุนายน 2560

  คำถาม
  ผู้จัดการมรดกทำผิดหน้าที่และไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐ
  ขอความเป็นธรรม กรณีไม่ได้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐ และขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้จัดการมรดกไม่ทำหน้าที่และทำผิดหน้าที่


  กราบเรียน

  ดิฉันเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา มีพี่น้องรวม 5 คน พี่ชาย 3 คน และน้องชาย 1 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2541 บิดา ถึงแก่ความตายด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยมิได้ทำพินัยกรรมหรือตั้งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกไว้ ก่อนตายบิดามีทรัพย์มรดกเป็นอาวุธปืน รถยนต์ บ้านและที่ดิน ดังระบุในคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (31 ทวิ) ซึ่งนับแต่บิดาเสียชีวิตจวบจนปัจจุบัน ดิฉันยังมิได้รับทรัพย์มรดกใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ต่อมาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่ง แต่งตั้งพี่ชายคนที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องขอ โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2541 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดิฉันได้พยายามเรียกร้องสิทธิในฐานะบุตรชอบด้วยกฏหมายต่อผู้จัดการมรดก ทางวาจา ทางไลน์ และทางจดหมาย ให้ทำการชี้แจงบัญชีทรัพย์มรดก และจัดสรรแบ่งทรัพย์มรดกทั้งหมดอย่างเป็นธรรม แต่ผู้จัดการมรดกกลับเพิกเฉย อีกทั้งยังกระทำผิดหน้าที่ อาทิเช่น ปิดบังซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์มรดกบางส่วน ชี้แจงทรัพย์มรดกเป็นเท็จ  โอนที่ดินมรดกบางส่วนแก่ ทายาทบางคนโดยไม่ได้มีการบอกกล่าว และขายทรัพย์มรดกบางส่วน เช่น รถยนต์ ไปโดยมิได้มีการบอกกล่าว นอกจากนี้ผู้จัดการมรดกยังขอให้ทายาทโอนบ้านที่เป็นหนึ่งในทรัพย์มรดกและดำเนินกิจการร้านขายยาอยู่ให้ตนแต่ผู้เดียว โดยอ้างว่าจะดูแลกิจการต่อจากบิดาตราบชั่วลูกหลาน แต่หลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการมรดกก็ประกาศขายบ้าน และสต็อคสินค้าทั้งหมดในร้าน เพื่อเลิกกิจการ และสอบเข้ารับราชการ แต่ปรากฏว่าสต็อคสินค้า ขายได้หมดอย่างรวดเร็วในราคาเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน แต่บ้านที่ประกาศยังขายไม่ได้เลยปล่อยเช่าแทนเพื่อให้ ้เกิดรายได้และเก็บรายได้เป็นของตนเองเพียงผู้เดียวมาตลอด ถึงแม้ดิฉันได้ร้องขอให้ผู้จัดการมรดกทำการชี้แจงบัญชีทรัพย์มรดก สำแดงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดก และแบ่งทรัพย์มรดกอย่างเป็นธรรมตามกฏหมาย  แต่ผู้จัดการมรดกกลับเพิกเฉย ทั้งๆที่รู้ถึงความยากลำบากที่ดิฉันเผชิญอยู่ ดิฉันได้ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. 2558 และตกงานจนปัจจุบัน ประกอบกับเป็นต้อกระจก ต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาโดยด่วนมิฉะนั้นตาจะบอด ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวและรอการผ่าตัดตาอีกข้างหนึ่ง จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น และเอาบ้านหลังที่ซื้อหาด้วยตนเองและกำลังผ่อนอยู่เข้าจำนองเพื่อดำรงชีวิตและรักษาตา ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดกเป็นพนักงานรัฐ ตำแหน่งพนักงานคดี ระดับชำนาญการ ประจำศาลแขวงสมุทรปราการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรู้ตัวบทกฏหมายดีกว่าประชาชนทั่วไป แต่กลับใช้กฏหมายในทางมิชอบกลั่นแกล้งรังแกพี่น้องท้องเดียวกันอย่างไร้ซึ่งจริยธรรม เมตตาธรรม และคุณธรรม ไร้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ บีบคั้นจนดิฉันสิ้นไร้ไม้ตอก ไร้หนทาง ไม่สามารถเอาทรัพย์มรดกในส่วนของ ตนเองมาบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังแนะนำให้ดิฉันแก้ปัญหาโดยการหางานใหม่ให้ได้และพี่ชายคนโตก็แนะนำให้ขายบ้านที่ดิฉันหามาด้วยตนเองและยังผ่อนชำระอยู่กับทางธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง 

  ทั้งนี้ดิฉันได้ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ประสานต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวออกจดหมายให้ดิฉันได้เข้าพบเพื่อยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และเบื้องต้นได้นัดเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้จัดการมรดก วันที่ 6 มิถุนายน 2560 แต่ต่อมาหน่วยงานดังกล่าว ได้ขอเลื่อนนัดเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าว ได้ออกเอกสารรับรองว่าผู้จัดการมรดกไม่ได้ชี้แจงบัญชีทรัพย์มรดกใด ๆ  และแนะนำเพียงว่ามีหนทางเดียวที่ทำได้คือให้ดิฉันเซ็นต์ชื่อถอนเรื่องและยุติการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าว และแนะนำให้ดิฉันไปจ้างทนายและฟ้องร้องเอาเอง 
  จึงร้องเรียนมาเพื่อเรียนปรึกษาว่ทางด้านกฎหมายและขอเรียนถามว่าดิฉัสามารถร้องเรียนการไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ และขอความเป็นธรรมกรณีผู้จัดการมรดกไม่กระทำหน้าที่และทำผิดหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างไร
   
  ขอขอบคุณมาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้และขอแสดงความนับถือ
  บุตรชอบด้วยกฎหมาย        คำตอบ

  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดกับผู้จัดการมรดก และเรียกทรัพย์คืน และถ้าเรื่องเป็นจริงอย่างที่คุณเล่า เขาก็อาจถูกตัดออกจากกองมรดกได้  แต่การฟ้องร้องก็คงต้องหาทนายความ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 มิถุนายน 2560